صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > فرایندها > سال 1398 
سال 1398

عنوان فرایند

بررسي تاثير ارزشيابي قبل و بعد از تدريس بر ميزان يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1398

دکتر معصومه رستمی معز


 صاحبان فرایند دکتر زهرا چراغي،  دکتر امين دوستي ايراني، دکتر لیلی تاپاک و دکتر معصومه رستمي معز

نام دانشگاه: علوم پزشکی همدان

گروه فرایندی: دانشجویان دانشکده های بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری

تاریخ اجرا:  31 فروردین 1398

نوع فعاليت

زمان كل

استخراج و جمع اوری داده‌ها

1 ماه

تجزیه و تحلیل داده ها

2 ماه

تهیه گزارش نهایی و مقاله

4 ماه

ارسال مقاله در جشنواره شهید مطهری

1 روز

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir