صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > فرایندها > سال 1397 
سال 1397

عنوان فرایند

بررسي كيفيت فرايند آموزشي از منظر دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان: يك مطالعه مقطعي

 

معصومه رستمی معز نسرین شیرمحمدی خرم پروین چراغی

 صاحبان فرایند:  دکتر زهرا چراغي، دکتر محمدرضا سمرقندی،  پروين چراغی، نسرين شيرمحمدي خرم،  دکتر امين دوستي ايراني و دکتر معصومه رستمي معز

نام دانشگاه: علوم پزشکی همدان

گروه فرایندی: دانشجویان مقطع کارشناسی، و تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

تاریخ اجرا:  21 آذر 1397

نوع فعاليت

زمان كل

استخراج و جمع اوری داده‌ها

1 ماه

تجزیه و تحلیل داده ها

2 ماه

تهیه گزارش نهایی

4 ماه

ارائه نتایج در نشست هم اندیشی اساتید و گرفتن پسخوراند

1 روز

ارسال مقاله در جشنواره شهید مطهری

1 روز

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir