صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت آموزشی > معاون آموزشی 
معاون آموزشی
مشخصات معاونت آموزشي و پژوهشي
 
 
نام و نام خانوادگي : محمد رضا سمرقندي
رشته تحصيلي: مهندسي بهداشت محيط
رتبه علمی :

استاد

پست الكترونيكي : samarghandi@umsha.ac.ir
تلفن:

38380025

فکس :

38380509

Google Scholar

معاونین آموزشی قبلی دانشکده بهداشت از سال 1378 تاکنون :

1- دکتر عبدالرحمن بهرامی  طی سالهای 1378 تا 1381

2- دکتر عارف صالح زاده  طی سالهای  1381 تا 1382

3-دکتر محمد تقی صمدی طی سالهای 1382 تا 1383

4-دکتر محمد رضا سمرقندی طی سالهای 1383 تاکنون

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir