صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت آموزشی > آموزش > مدیر و کارکنان آموزش 
مدیر و کارکنان آموزش

 

کارکنان اداره آموزش عمومی

سمت                          نام نام خانوادگی                                    شرح وظایف


1-مدیر آموزش                    خانم دارابی                            مدیریت امور آموزشی دانشکده 

2-کارشناس آموزش            خانم کریمی                             کارشناس آموزشی گروه مهندسی بهداشت محیط                   

3-کارشناس آموزش           خانم کریمی اعتماد                   کارشناس  آموزشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

4-کارشناس آموزش            آقای مرادی اعلا                       کارشناس آموزشی گروه بهداشت عمومی        


تلفن تماس :

مستقیم 08138380511 

داخلی مدیر آموزش 343

داخلی کارشناسان آموزش  240

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir