صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت تحقیقات و فناوری > معاون پژوهش و تحقیقات 
معاون پژوهش و تحقیقات

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر یونس محمدی

رشته تحصيلي:

اپیدمیولوژی

رتبه علمی :

دانشیار

پست الكترونيكي:

u.mohammadi@umsha.ac.ir

تلفن:

38380025

فکس:

38380509

ساختار اداری معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت

 معاونین تحقیقات و فناوری قبلی دانشکده بهداشت از سال 1391تاکنون :

1- دکتر مجید معتمد زاده  طی سالهای 1391تا 1393

2- دکتر جلال پورالعجل طی سالهای 1393تا 1394

3-دکتر علیرضا سلطانیان از تاریخ 1394/2/23  تا 1398/4/15

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir