صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت تحقیقات و فناوری > عملکرد پژوهشی گروه های آموزشی 
عملکرد پژوهشی گروه های آموزشی

علم و فناوري، نيروي پيش برنده جامعه دانش بنياد امروز است. تحليل اين نيروها و ارزيابي كميت و كيفيت تحقيقات علمي به منظور ارائه تصويري مناسب از شرايط علمی موجود و آشكاركردن توان علمي حوزه هاي علمي و مقايسه آن‏ها جهت دستيابي به توسعه علمی امري ضروري است.

گزارش عملکرد پژوهشی گروه‏ های اموزشی دانشکده در سال 1397

گزارش عملکرد پژوهشی گروه‏ های اموزشی دانشکده در سال 1396

گزارش عملکرد پژوهشی گروه‏ های اموزشی دانشکده در سال 1395

گزارش عملکرد پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده در سال 1394

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir