صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > ریاست > ریاست دانشکده 
ریاست دانشکده

                                ریاست دانشکده بهداشت

 
نام و نام خانوادگی      

دکتر فرشید قربانی شهنا

رشته تحصيلي: مهندسی  بهداشت حرفه ای  
رتبه علمی :

استاد

 
پست الكترونيكي: fghorbanii@umsha.ac.ir  
تلفن:

08138380025-26

 
فکس:

08138380509

 
Google Scholar
صفحه معرفی در گروه آموزشی

  روسای قبلی دانشکده بهداشت از سال تاسیس  تاکنون :

1-دکتر غلامحسین صدری طی سالهای 1365 تا 1368

2-مهندس مانی طی سالهای 1368 تا 1370

3- دکتر حقیقی طی سلهای 1370 تا 1371

4- دکتر عباس زمانیان طی سالهای 1371 تا 1373

5- دکتر غلامحسین صدری طی سالهای 1373 تا 1380

6- دکتر حسین محجوب  طی سالهای  1380 تا 1382

7- دکتر احمد جنیدی جعفری  طی سالهای  1382 تا 1383

8-دکتر محمد تقی صمدی طی سالهای 1383 تا 1384

9-دکتر رستم گلمحمدی طی سالهای 1384 تا 1392

10-دکتر حسین محجوب  طی سالهای 1392 تا 1396

11-دکتر فرشید قربانی شهنا از سال 1396 تاکنون

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir