صفحه اصلی > آیین نامه ها و سرفصل های درسی > سرفصل دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 
سرفصل دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

سرفصل برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع كارشناسي پيوسته

رشته

تاريخ تصويب

رشته

تاريخ تصويب

رشته

تاريخ تصويب

 بهداشت حرفه‌اي  86/12/11  بهداشت عمومي  89/03/09  بهداشت محيط  86/04/02

- مصوب رشته‌هاي در مقطع كارشناسي پيوسته در سالهاي قبل 


سر فصل برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع كارشناسي ناپيوسته


رشته

تاريخ تصويب

رشته

تاريخ تصويب رشته تاريخ تصويب

اتاق عمل

86/08/29 بهداشت حرفه‌اي 86/08/29 بهداشت عمومي 84/12/20
بهداشت محيط 85/10/09 پرستاري 76/04/08 تكنولوژي پرتودرماني  86/04/30 
تكنولوژي پرتوشناسي 86/12/11 تكنولوژي پزشكي هسته‌اي  87/11/05  حشره شناسي 74/08/28
علوم آزمايشگاهي 83/09/07 فوريت‌هاي پزشكي 89/05/18 مامايي 91/04/19
مدارك پزشكي 86/12/11 هوشبري 85/10/09

- مصوب رشته‌هاي مقطع كارشناسي ناپيوسته در سالهاي قبل 


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir