گروه اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی

توانمندیهای گروه

 مدیر گروه :

دکتر جلال پورالعجل

 اعضای  گروه :

 •  دكتر منوچهر کرمی
 • دکتر یونس محمدی
 • دکتر امین دوستی ایرانی
 • دکتر زهرا چراغی
 • برنامه ترمی
  گزارش ارزیابی درونی گروه(1394)
  دانشجویان تحصیلات تکمیلی

   تماس با گروه :

  آدرس : همدان-خیابان شهید فهمیده-روبروی پارک مردم-دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت-گروه اپیدمیولوژی

  تلفن تماس : گروه  38381641-081