گروه آمار زیستی


گروه آمار زیستی

توانمندیهای گروه

مدیر گروه :

دکتر حسین محجوب

 اعضای هیات علمی گروه:

 • دکتر عباس مقیم بیگی
 •  دكتر عليرضا سلطانيان
 • دکتر جواد فردمال
 • دکتر قدرت اله روشنايی
 • دکتر مریم فرهادیان
 • دکتر لیلی تاپاک
 • برنامه ترمی و طرح درس ها
  دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  امکانات گروه
  سرفصل دروس
   
  کتابخانه گروه آمار زیستی

   تماس با گروه :

  آدرس : همدان-خیابان شهید فهمیده-روبروی پارک مردم-دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت-گروه آمار زیستی

  تلفن تماس : گروه آمار زیستی  38381643-081