صفحه اصلی > گروههاي آموزشي > گروه آمار زیستی 
گروه آمار زیستی

 

گروه آمار زیستی

توانمندیهای گروه

مدیر گروه :

 اعضای هیات علمی گروه:

برنامه ترمی و طرح درس ها
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
امکانات گروه
سرفصل دروس
برنامه عملیاتی گروه
ارزشیابی درونی 98

معرفی رشته 

علم آمار زیستی از (معدود) علومی است که بطور روزافزون در کلیه زمینه‌های پژوهشي بشر از صنعت و کشاورزي، اقتصاد و تجارت گرفته تا بهداشت و بيولوژي وو بيوتکنولوژي و پزشكي كاربرد پيدا كرده است. آمار زیستی شاخه ای از آمار(کاربردی) است که تمرکز و تأکید آن بر توسعه و استفاده از روشهای آماری است كه در راستايي حل مسائل و پاسخ به سئوالاتي كه در بهداشت، پزشكي و ژنتيك و بيولوژي انساني مطرح مي شوند.از آنجاییکه متخصصان آماردر بخش های مختلفی مشغول بکارند، متخصصاني که علم آمار را بکار مي برند غالبا" سمت هاي كاري متفاوتي دارند. به عنوان مثال فردي كه روشهاي آماري را در داده هاي اقتصادي بكار مي برد با عنوان آمارگر علوم اقتصادیشناخته می شود در حالیکه آمارگرانی که در علوم بهداشت عمومي يا پزشکي مشغول بکارند عنوان هاي متخصص آمار زيستي، زيست سنج ويا همه گيرشناس (اپيدميولوژيست) را به خود اختصاص می دهند. بسیاری از امور، به عنوان مثال، طراحی روشهای آزمایشی براي تاييد دارويي جديد از طرف دولت بدون بهره گيري از روشهاي آماري قابل اجرا نمي باشند. نمونه گيري يکي فنوني است که آمار گران از آن بهره می گیرند. نمونه گیری يعنيجمع آوري اطلاعات درباره گروهي از مردم يا مجموعه اي از چيزها توسط بررسي قسمت کوچکي ازکل مجموعه. به عنوان مثال سرويسهاي رتبه بندي برنامه هاي تلويزيوني، به منظور تخمین تعداد بینندگان برنامه ای خاص، به جای مطالعه تمامی بینندگان تنها به بررسی چند هزار خانواده مي پردازند.

رسالت

رسالت گروه آمار و اپیدمیولوژی تربیت دانش آموختگاني با کيفيت علمي و عملي بالا جهت اجراي طرحهاي پژوهشي علمي و کاربردي مورد نياز مراکز آموزشي دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي در سطح كشور ميباشد.

دورنما

 فارغ التحصیلان آمار زیستی و اپیدميولوژي با گذراندن واحدهاي برنامه درسي و با انجام مطالعات در زمينه هاي مختلف بهداشتي خواهند توانست به تصميم گيري بهتر در خصوص مسائل مختلف کمک کرده که اين اين فعاليت ها در نهايت منجر به بهبود وضعيت بهداشتي و سلامت جامعه خواهد شد

تماس با گروه :

آدرس : همدان-خیابان شهید فهمیده-روبروی پارک مردم-دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت-گروه آمار زیستی

تلفن تماس : گروه آمار زیستی  38381643-081

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir