چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨

مقاطع تحصیلی موجود : 

كارشناسي پيوسته :

  • مهندسي بهداشت حرفه اي
  • مهندسي بهداشت محيط
  • بهداشت عمومي

كارشناسي نا پيوسته :

  • مهندسي بهداشت حرفه اي
  • مهندسي بهداشت محيط
  • بهداشت عمومي

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan