صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > معرفی EDO 
معرفی EDO

         دانشگاه علوم پزشكي همدان-دانشكده بهداشت

دفتر توسعه آموزش دانشكده بهداشت ( Educational Development Office: EDO)

تعریف :

 دفتر توسعه آموزش ( Educational Development Office: EDO )  به عنوان مغز متفكر دانشكده، مسئوليت   ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC  ، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.

هدف کلی :

 توسعه و ارتقاء کیفی آموزش دردانشكده بهداشت

اهداف اختصاصی :

1- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی

2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی

3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن

4- هدایت ، سازماندهی و حمایت  برامر پژوهش درحوزه آموزش

5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

6- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی

7- تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

* شرح وظائف  كلي:

1-همكاري در ارتقائ توانمندي هاي اعضائ هيئت علمي درزمينه هاي مختلف اموزش علوم پزشكي

2-همكاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي اعضائ هيئت علمي

3-ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهي يادگيري، اجراي روشهاي نوين  آموزشي وارزشيابي به گروههاي اموزشي و اعضائ هيئت علمي دانشكده

5- شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

 

 

 

 رئوس فعالیت های  EDO دانشکده بهداشت :

  رئوس فعاليتهاي علمي واجرايي (جاري و آتي)  EDO

1- تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی

2- تدوین دفترچه راهنمای مطالعاتی دانشجو در دروس مختلف

3- تدوین کارنما ( log book ) جهت دروس عملی دانشجویان

4- توانمندسازی اعضاء هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی

5- همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

6- نظارت بر حسن اجرای برنامه های عملیاتی دانشکده و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیربط

7- ارزیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اساتید و بازخورد نتایج آن

8- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و ارزیابی بیرونی با همکاری  EDC

9- تهیه و تدوین نقاط قوت ، ضعف  ، فرصت ها و تهدیدهای (SWOT ) واحدهای دانشکده

10- تجزیه و تحلیل و بررسی روایی و پایایی آزمونهای تئوری و عملی

11- همکاری و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه

12- تعیین اولویت های پژوهشی در امر آموزش و هدایت اساتید به انجام پژوهش در حیطه آموزشی

13- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اساتید

14- اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید موردنیاز اعضاء هیئت علمی

15- آشنا سازی و ترغیب اساتید به استفاده از روشهای نوین و مؤثر آموزشی

16- تدوین Course Plan

17- تدوین Lesson plan

18- راه اندازی کتابخانه EDO

19- تشکیل آرشیو اسلایدهای مربوط به کارگاه های آموزشی

20- ارایه راهکارهای لازم جهت نهادینه کردن دانشجو محوری در برنامه ریزی آموزشی

21- برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان علاقمند و جلب همکاری آنان

22- ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی

23- ارتقاء ارزشیابی های دانشجویان

24- اجرای ارزشیابی همتایان در مورد تدریس نظری اساتید

25- فعال سازی فضای دفتر توسعه آموزش در سایت دانشکده و به روز رسانی آن

 

 

 

 


 

 

مدیریت واحد EDO

·        نام و نام خانوادگی : زهرا چراغی

·        رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی

·        مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

·        پست الکترونیک : z.cheraghi@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir