صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO 
کمیته های EDO

کمیته های EDO

1-کمیته ارزشیابی :

                      کمیته فرعی : کمیته نظارت بر برگزاری آزمونها

                                               کمیته پایش       

اهداف و شرح وظایف کمیته ارزشیابی:

هدف : ارتقاء بهره وری آموزشی از طریق بهبود عملکرد اساتید و دانشجویان بر مبنای روند ارزشیابی مستمر

وظایف :

1- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و فراهم نمودن بازخورد جهت اصلاح کاستی ها

2- ارزشیابی نحوه تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید از نظر دانشجویان عمومی و تخصصی

3- ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی از نظر معاون آموزشی و اعضاء گروه

4- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر مدیر گروه

5- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر سایر همکاران گروه

6- ارزشیابی اعضاء گروه از خود ( خود ارزیابی )

7- تهیه ملاک ها و شاخص های معتبر و پایا جهت ارزشیابی

8- تهیه و تدوین پرسشنامه های مختلف جهت فرآیند ارزشیابی

9- گردآوری CV اساتید هر گروه و به روز نمودن آن در پایان هر سال تحصیلی

10- تهیه و تدوین نقاط ضعف ، قوت ، فرصت ها و تهدیدها ( SWOT ) واحدهای دانشکده

11- ارزیابی مستمر برنامه آموزش مداوم

 

 

 اهداف و شرح وظایف کمیته  نظارت بر برگزاری آزمون ها:

هدف: هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای عملی و نظری

وظایف:

1- ارزیابی کیفی سؤالات امتحانی و تحلیل اعتبار آن ها

2- اعتبارسنجی درونی نمرات امتحانی دانشجویان

3- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

4- بازخورد نتایج تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمون ها

 

اعضای کمیته ارزشیابی:

-          دکتر امید کلات پور 

-          دکتر علی اکبر فضائلی 

-          دکتر علیرضا سلطانیان

-          دکتر محمدرضا سمرقندی 

-          دکتر مجید معتمدزاده طرقبه

-          دکتر یداله حمیدی

-          دکتر عباس مقیم بیگی 

-          دکتر جواد فردمال

-          دکتر قدرت اله روشنایی

-          دکتر محمدجواد عصاری

-          دکتر محسن علی­آبادی

-          دکتر یونس محمدی

 اعضای کمیته های فرعی :

 اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها:

دکتر محمدرضا سمرقندی – دکترمجید معتمدزاده – دکتر مجید براتی – دکتر عباس مقیم بیگی – دکتر یونس محمدی- دکتر محسن علی آبادی - دکتر علی اکبر فضائلی

 اعضای کمیته پایش: 

           دکتر امید کلات پور، دکتر علی اکبر فضایلی، دکتر قدرت الله روشنایی، دکتر مصطفی لیلی، دکتر مجید معتمدزاده، دکتر جلال پورالعجل، دکتر بابک معینی

 

 

 

2-کمیته آموزش :

                       کمیته های فرعی :      کمیته تشویق

                                                         کمیته دانشجویان آسیب پذیر

                                                                 کمیته پژوهش در آموزش

 

 

 

 اهداف و وظایف کمیته آموزش:

 نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی

 همکاری در طرح برنامه ریزی کارگاه های آموزشی

 تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرایند یاددهی - یادگیری

 طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی جهت توسعه فرایند آموزش

 توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی

 توسعه توانایی های اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش

 

 

 اهداف و وظایف کمیته پژوهش در آموزش

تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي

تدارك امكانات كافي جهت جستجوی  مقالات                        

تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي
             
تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

 اطلاع رساني در زمينه سايتها و ارتباطات آموزشي

 

اعضای کمیته آموزش :

-          دکتر عبدالمطلب صید محمدی

-          دکتر محمد مهدی هزاوه ای

-          دکتر قربان عسگری

-          دکتر فرشید قربانی شهنا

-          دکتر مجید براتی

-          دکتر محمد بابامیری

-          دکتر علیرضا رحمانی

-          دکتر سعید بشیریان

-          دکتر مصطفی لیلی

-          دکتر فروزان رضاپور شاهکلایی

-          دکتر شهره امدادی

-          دکتر مریم فرهادیان

 

         اعضای کمیته های فرعی

·      اعضای کمیته تشویق:

 دکتر فروزان رضاپور شاهکلایی – دکتر مریم فرهادیان – دکتر مصطفی لیلی –دکترمصطفی میرزایی- دکتر یونس محمدی – دکتر محمد بابامیری  

·     اعضای کمیته دانشجویان آسیب پذیر:

  دکتر شهره امدادی – دکترمحمد بابامیری – دکتر قربان عسگری –دکتر مریم فرهادیان – دکتر یداله حمیدی - دکتر فرشید قربانی شهنا – دکتر جلال پورالعجل

                      کمیته پژوهش در آموزش :

               دکتر مجید براتی- دکتر عبدالمطلب صید محمدی- دکتر محمد جواد عصاری- دکتر یونس محمدی-    دکتر لیلی تاپاک- دکتر یدااله حمیدی- دکتر مصطفی میرزایی

 

 

 

3-کمیته دانشجویی :

  اهداف و وظایف کمیته دانشجویی:

-         شناسایی دانشجویان مستعد و تشویق جهت عضویت در کمیته

-         برگزاری جلسات هم اندیشی بین اعضای هیات علمی و دانشجویان

-          گسترش نواوری، خلاقیت و ابداع در دانشجویان مستعد

-          

اعضای کمیته دانشجویی :

-          دکتر بابک معینی   

-          دکتر قربان عسگری   

-          دکتر منوچهر کرمی  

-          دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

-          دکتر لیلی تاپاک

 

 4- کمیته کاربست نتایج تحقیقات

 اهداف و وظایف کمیته کاربست نتایج تحقیقات:

اشاعه کاربست یافته های پژوهشی خاتمه یافته در حوزه سالمت - زمینه سازی برای حل مسائل و موانع ساز صنایع ، نهادها ، ادارات و سازمان های شهرستان و افزایش و بهبود کیفیت فعالیت های آنها با بهره گیری از یافته های پژوهشی - اشاعه یافته های پژوهشی متناسب با وضعیت مخاطبان به منظور افزایش دانش و مهارت آنان برای تصمیم گیری مناسب - استفاده از یافته های پژوهشی قابل کاربرد در برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیران شرح وظایف - بررسی پژوهش های انجام شده و تصمیم گیری در مورد مناسب ترین راه کاربرد یا اشاعه یافته های آنها - تصمیم گیری در مورد اشاعه یافته های پژوهشی - کاربست نتایج تحقیق و پیگیری بازخورد آن در گروه مخاطب

 

 اعضای کمیته کاربست نتایج تحقیقات:   دکتر منوچهر کرمی، دکتر اکرم کریمی، دکتر قربان عسگری،  دکتر عباس مقیم بیگی، دکتر یدااله حمیدی، دکتر محسن علی آبادی

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir