صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > مدیریت فرهنگی و دانشجویی > کمیته ها 
کمیته ها

کمیته های فرهنگی و دانشجویی

کمیته های بخش فرهنگی و دانشجویی شامل کمیته اخلاق اعضای هیات علمی، کمیته اخلاق کارکنان و کمیته اخلاق دانشجویان در حال انتخاب اعضا هستند. بزودی شرح وظایف و اعضای هر یک از کمیته ها بارگذاری خواهد شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir