صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > مدیریت فرهنگی و دانشجویی > انجمن های علمی دانشجویی 
انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی دانشجویان

انجمن علمی دانشجویان گروه آمار زیستی

 انجمنهای علمی دانشجویان سایر گروهها در حال تشکیل و معرفی اعضا هستند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir