صفحه اصلی > دفتر ارتباط با صنعت و جامعه > معرفی 
معرفی

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده بهداشت

امروزه برقراری ارتباط منسجم و سازمان يافته بين صنايع و دانشگاهها يکی از نيازهای اساسی کشور می‌باشد. اين ارتباط به دانشگاهها کمک می‌کند تا قسمتی از فعاليتهای آموزشی و پژوهشی خود را در راستای مشکلات موجود در صنايع کشور جهت دهی کرده و متخصصانی توانا و شايسته را پرورش دهند.  طرف ديگر ارتباط صنعت و دانشگاه، صنعت است که برخی از نيازها و خواسته های فناوری خود را در قالب اين ارتباط برآورده می‌کند به منظور ايجاد بستر و زمينه به كارگيري تخصص و دانش علمی اعضاء هیئت علمی و توانمندي هاي فنی تخصصی دانشکده بهداشت جهت ارائه خدمت به جامعه و صنعت، دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشكي همدان تشكيل شده تا زمينه همكاري دانشکده را با صنايع و دستگاههاي اجرايي فراهم نموده و در راستای ارائه خدمات تخصصي و مشاوره اي، اجراي برنامه هاي آموزشي مدون و انجام پروژه هاي تحقيقاتي از طريق انعقاد قرارداد با دانشگاه فعاليت  نمايد. در این راستا دانشکده بهداشت  توانسته است در سال های اخیر با بهره گیری از توان علمی اساتید مجرب، خدمات فنی تخصصی قابل ملاحظه ای را  به سازمان هایی مثل شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گروه صنعتی ایران خودرو، صنایع فولاد و ذوب فلزات، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان آتش نشانی و صنایع تولید و فراوری مواد معدنی ارائه نماید. طبق ماده 7 آيين نامه ارتباط با صنعت، كميته فني ارتباط با صنعت دانشكده با حضور رئيس دانشكده،معاونين، مديرگروه مرتبط با طرح و مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشكده به منظور بررسي تخصصي مراحل و چگونگي انجام طرح هاي ارتباط با صنعت تشكيل می گردد. مهم ترین برنامه های دفتر ارتباط با صنعت دانشکده  به شرح ذیل می باشد.

 

1-برقراري ارتباط دانشکده با بخش هاي مختلف صنعت، دستگاههاي اجرايي و مؤسسات خصوصي و معرفي توانمنديهاي دانشکده و برگزاري نشست هاي مشترك و نظاير آن

2- فراهم نمودن زمينه هاي ارائه خدمات تخصصي و آزمایشگاهی مطابق با تعرفه پیش بینی شده

3- فراهم نمودن زمينه هاي ارائه خدمات پژوهشي و آموزشی

4-فراهم نمودن زمينه هاي ارائه خدمات فنی  و مهندسی

5- پیگیری تأمين امكانات  آزمایشگاهی و تسهيلات لازم بمنظور انجام فعاليت هاي ارتباط با صنعت

6- برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي دانشگاهي و ساير مراكز پژوهشي و  بخش هاي تحقيق و توسعه  واخد های صنعتی

7-فراهم نمودن زمينه ارتباط متخصصين دانشگاه با بخش هاي اجرايي از طريق تشكيل نشست هاي مشترك و بازديدهاي علمي

8-فراهم نمودن زمينه همكاري با بخش هاي اجرايي در اجراي همايش ها و كارگاههاي آموزشي و استفاده از تسهيلات و پشتيباني آنها 9-برنامه ريزي در خصوص آموزش تخصصي شاغلين صنايع و دستگاههاي اجرائي در زمينه هاي مرتبط با سلامت و محيط زيست در قالب دوره هاي مدون

9- بسترسازي لازم بمنظور استفاده از عرصه هاي صنعتي و ساير بخش هاي مرتبط با آموزش و پژوهش دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دستگاه های اجرایی و صنایع مختلف در سطح کشور می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و ارسال در خواست با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده بهداشت مکاتبه یا تماس تلفنی برقرار نمایند.

 

روش های اجرایی انجام قراردادهای ارتباط با صنعت :

 

مسئول دفتر ارتباط با صنعت :

دکترمسعود شفیعی مطلق

استادیار گروه  مهندسی بهداشت حرفه ای

آدرس : همدان- بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- دفتر ارتباط با صنعت وجامعه

تلفن: 38380090-081    نمابر:  38380509-081      پست الکترونیکM.shafiee@umsha.ac.ir    

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved