صفحه اصلی > گروههاي آموزشي > گروه اپیدمیولوژی 
گروه اپیدمیولوژی

مقدمه: گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان هم اکنون دارای پنج عضو هیئت علمی تمام وقت (یک استاد، یک دانشیار و سه استادیار) می­ باشد. گروه اپیدمیولوژی از سال 1388 اقدام به پذیرش و تربیت دانشجوی اپیدمیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد نموده است و تا کنون نه دوره پذیرش داشته است.

گروه اپیدمیولوژی با همکاری گروه آمار زیستی با بکارگیری خلاقیت و تجربیات علمی و کاربردی اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان به منظور فراهم نمودن بستر مناسب و تشویق لازم جهت انجام تحقیقات علمی در تعیین عوامل خطر و روند بیماریهای مزمن که هم اکنون یکی از مشکلات عمده کشور ایران است در سال 1393 اقدام به تاسیس مرکز تحقیقات مدلسازی بیماریهای غیرواگیر نمود.

 

فعاليتهاي آموزشي

 

 • تربيت نيروي انساني كارآمد براي تدريس و تحقيق در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در سطح کارشناسی ارشد.
 •  راهنمایی دیگر محققین در سایر دانشکده­ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ارگانها و سازمانها
 • برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ارتباط با نرم افزارهای کاربردی مختلف نظیر Stata و SPSS و EndNote و Mendeley
 • برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ارتباط روش تحقیق مقداماتی و پیشرفته.
 •  برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ارتباط مطالعات مروری و ساختار یافته و فراتحلیل.
 • برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ارتباط مقاله نویسی و علم سنجی.

 

 

 فعاليت‌های تحقيقاتي

 

 • طراحی و اجرای مطالعات مرور ساختار یافته و فراتحلیل.
 • طراحی و اجرای مطالعات غربالگری و تحلیل آنها.
 • طراحی و اجرای مطالعات کارآزمایی بالینی و تجربی.
 • طراحی و اجرای مطالعات اپیدمیولوژیک به منظور برآورد بار بیماریهای مزمن و تشخیص عوامل خطر.
 • ارزشیابی نظام جاری مراقبت از بیماریهای واگیردار.
 • ارزشیابی عملکرد روش های کشف طغیان و رویدادهای بهداشتی.
 • طراحی و اجرای مطالعات در زمینه پایلوت نظام مراقبت سندرومیک با هدف تصمیم سازی راه اندازی نظام مراقبت سندرومیک در کشور
 • طراحی و اجرای مطالعات ارزشیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم واکسن های جدید با هدف تصمیم سازی اضافه نمودن واکسن های پنتاوالان و پنوموک در برنامه گسترش ایمن‌سازی
 • کمی سازی و اولویت بندی مداخلات پیشگیرانه در زمینه عوامل خطرساز بیماری‌های مختلف با رویکرد ارزیابی خطر مقایسه­ای.
 • ارزشیابی سیستم های ثبت وقایع حیاتی.
 • طراحی و اجرای پروژه بار بیماریها.
 • طراحی و اجرای مطالعات مربوط به نابرابری در سلامت.

 

 

اهم سوابق ارتباط با صنعت و جامعه

 • تدوین سند چشم انداز بیماریهای غیرواگیر
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری کنترل و کاهش بیماریهای غیرواگیر
 • مستند سازی دستیابی جمهوری اسلامی ایران به هدف حذف سرخک
 • پایلوت برنامه پایش اثرات واکسن پنتاوالان
 • مشارکت در برنامه ملی بار بیماری ها

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir