صفحه اصلی > گروههاي آموزشي > گروه اپیدمیولوژی > دانش آموختگان 
دانش آموختگان

لیست فارغ التحصیلان ارشد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

ردیف دوره سال دانشجو استاد راهنما مجله نمایه وضعیت ادامه تحصیل/ اشتغال به کار
1                        اول 1388 زهرا چراغی دکتر جلال پورالعجل PlosOne ISI, PubMed هیأت علمی همدان
Journal of Research in Health Sciences PubMed
Epidemiology and Health PubMed
2                        اول 1388 امین دوستی ایرانی دکتر جلال پورالعجل Journal of Research in Medical Sciences ISI, PubMed هیأت علمی همدان
Journal of Research in Health Sciences PubMed
Epidemiology and Health PubMed
3                        اول 1388 شهاب رضائیان دکتر جلال پورالعجل Journal of Research in Health Sciences PubMed هیأت علمی کرمانشاه
4                        اول 1388 جمال احمدزاده دکتر جلال پورالعجل Epidemiology and Health PubMed
5                        دوم 1389 سلمان خزایی دکتر جلال پورالعجل Epidemiology and Health PubMed معاونت پژوهشی د همدان
6                        دوم 1389 حسین امیریان دکتر جلال پورالعجل Epidemiology, Biostatistics, and Health PubMed
7                        دوم 1389 محمد ساعتچی دکتر جلال پورالعجل Annals of Transplantation ISI, PubMed +
8                        دوم 1389 مهران رستمی دکتر جلال پورالعجل Archive of Iranian Medicine ISI, PubMed
9                        سوم 1390 بهاره لطفی دکتر منوچهر کرمی Iranian Journal of Epidemiology Scopus
10                     سوم 1390 اعظم بیدرفش دکتر منوچهر کرمی Journal of Epidemiology and Global Health PubMed +
11                     سوم 1390 محمد فریادرس دکتر منوچهر کرمی Journal of Research in Health Sciences ISI, PubMed
12                     سوم 1390 خبات (هستیار) پژوهی دکتر منوچهر کرمی Archives of Clinical Infectious Diseases ISI, PubMed
Razi Journal of Medical Sciences ISC
13                     چهارم 1391 لیلا مولایی دکتر جلال پورالعجل AIDS Care ISI, PubMed +
Epidemiology & Health ISI, PubMed
14                     چهارم 1391 الهام هوشمند دکتر جلال پورالعجل Public Health ISI, PubMed هیأت علمی نیشابور
15                     چهارم 1391 ابراهیم بابایی دکتر جلال پورالعجل Archive of Iranian Medicine ISI, PubMed +
Public Health ISI, PubMed
Archive of Iranian Medicine ISI, PubMed
16                     چهارم 1391 نامدار پسندی دکتر منوچهر کرمی Journal of Dental Medicine CINAHL
17                     چهارم 1391 کبری جعفری دکتر منوچهر کرمی Iranian Journal of Epidemiology Scopus
18                     چهارم 1391 سارا شریفی دکتر منوچهر کرمی Iranian Journal of Epidemiology Scopus
19                     چهارم 1391 مریم قلندری دکتر منوچهر کرمی Iranian Journal of Public Health ISI, PubMed
20                     چهارم 1391 محمدرضا یوسفی دکتر منوچهر کرمی - -
21                     چهارم 1391 مجتبی رستمی دکتر منوچهر کرمی - -
22                     پنجم 1392 پگاه آمری دکتر جلال پورالعجل Archive of Iranian Medicine ISI, PubMed
23                     پنجم 1392 اعظم محمودی دکتر جلال پورالعجل Archive of Iranian Medicine ISI, PubMed
24                     پنجم 1392 مسعود بهرامی دکتر جلال پورالعجل Journal of Public Health ISI, PubMed
25                     پنجم 1392 سید مهدی حسینی مشترک Journal of Research in Health Sciences PubMed
26                     پنجم 1392 بهرام حقیقی دکتر منوچهر کرمی International Journal of Pediatrics ISI, PubMed
27                     پنجم 1392 منوچهر خندابی دکتر منوچهر کرمی Razi Journal of Medical Sciences Scopus
28                     پنجم 1392 منصور سجادی پور مشترک AIDS and Behaviour Submitted
29                     پنجم 1392 میثم الفتی فر دکتر منوچهر کرمی Iranian Journal of Cancer Prevention ISI, PubMed +
30                     ششم 1393 مهشید غنچه دکتر جلال پورالعجل Clinical Breast Cancer  ISI, PubMed 
Journal of Public Health ISI, PubMed
31                     ششم 1393 زینب برنگی دکتر منوچهر کرمی BMC Immunology ISI, PubMed
Interntional Journal of Pediatrics PubMed
32                     ششم 1393 نسرین درخشان زاده دکتر یونس محمدی Health scope ISI
Iranian journal of public health ISI
33                     ششم 1393 اکرم ملکی دکتر جلال پورالعجل Clinical Hypertension PubMed
PlosOne ISI, PubMed
34                     ششم 1393 غلامرضا حسین پور دکتر منوچهر کرمی International Journal of Pediatrics ISI, PubMed
35                     ششم 1393 فرزاد فرزین آرا دکتر جلال پورالعجل Epidemiology & Health PubMed
36                     هفتم 1394 فاطمه گوهری دکتر جلال پورالعجل   Submitted  
37                     هفتم 1394 منوچهر سلگی دکتر منوچهر کرمی Journal of Infection and Public Health ISI, PubMed
Razi Journal Of Medical Sciences Embase
38                     هفتم 1394 جمال احمدپور دکتر جلال پورالعجل Iranian Journal of Epidemiology Scopus  
Journal of Public Health ISI, PubMed
Archieve of Iranian Medicine ISI, PubMed
  Submitted
   
39                     هفتم 1394 ناصر پیری دکتر منوچهر کرمی Journal of Research In Health Sciences ISI/Medline  
BMC Public Health ISI/Medline
40                     هفتم 1394 زهرا میرمقدم دکتر یونس محمدی Clinical Epidemiology & Global Health ISI/Scopus  
41                     هفتم 1394 سید هادی حسینی دکتر منوچهر کرمی Journal of Epidemiology & Global Health ISI/Medline  
42                     هفتم 1394 احسان مظلومی دکترکرمی/پورالعجل High Blood Pressure And Cardiovascular Prevention ISI/Medline هیئت علمی تربت حیدریه
43                     هفتم 1394 محمد میرزایی دکتر یونس محمدی Asian Pasific Journal of Tropical Medicine ISI/Medline  
Epidemiology & Health ISI/Medline

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir