صفحه اصلی > گروههاي آموزشي > گروه اپیدمیولوژی > دانش آموختگان 
دانش آموختگان

لیست فارغ التحصیلان ارشد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

دوره

سال

دانشجو

استاد راهنما

مجلات ( حاصل از پایان‌­نامه و سایر طرح­های پژوهشی)

نمایه

پذیرش در مقطع دکتری

نام دانشگاه

اول

1388

زهرا چراغی

دکتر جلال پورالعجل

PlosOne

Journal of Research in Health Sciences

Epidemiology and Health

ISI, PubMed

PubMed

PubMed

بلی

تهران

اول

1388

امین دوستی ایرانی

دکتر جلال پورالعجل

Journal of Research in Health Sciences

Epidemiology and Health

ISI, PubMed

PubMed

PubMed

بلی

تهران

اول

1388

شهاب رضائیان

دکتر جلال پورالعجل

Journal of Research in Health Sciences

PubMed

بلی

شیراز

اول

1388

جمال احمدزاده

دکتر جلال پورالعجل

Epidemiology and Health

PubMed

 

 

دوم

1389

سلمان خزایی

دکتر جلال پورالعجل

Epidemiology and Health

PubMed

بلی

تهران

دوم

1389

حسین امیریان

دکتر جلال پورالعجل

Epidemiology, Biostatistics, and Health

PubMed

 

 

دوم

1389

محمد ساعتچی

دکتر جلال پورالعجل

Annals of Transplantation

ISI, PubMed

بلی

تهران

دوم

1389

مهران رستمی

دکتر جلال پورالعجل

Archive of Iranian Medicine

ISI, PubMed

 

 

سوم

1390

بهاره لطفی

دکتر منوچهر کرمی

Iranian Journal of Epidemiology

Scopus

 

 

سوم

1390

اعظم بیدرفش

دکتر منوچهر کرمی

Journal of Epidemiology and Global Health

PubMed

بلی

تهران

سوم

1390

محمد فریادرس

دکتر منوچهر کرمی

Journal of Research in Health Sciences

ISI, PubMed

 

 

سوم

1390

خبات (هستیار) پژوهی

دکتر منوچهر کرمی

Archives of Clinical Infectious Diseases

Razi Journal of Medical Sciences

ISI, PubMed

 

 

سوم

1390

شهسواری

دکتر منوچهر کرمی

-

-

 

 

چهارم

1391

لیلا مولایی

دکتر جلال پورالعجل

AIDS Care

Epidemiology & Health

ISI, PubMed

ISI, PubMed

 

 

چهارم

1391

الهام هوشمند

دکتر جلال پورالعجل

Public Health

ISI, PubMed

 

 

چهارم

1391

ابراهیم بابایی

دکتر جلال پورالعجل

Archive of Iranian Medicine

Public Health

Archive of Iranian Medicine

ISI, PubMed

ISI, PubMed

ISI, PubMed

 

 

چهارم

1391

نامدار پسندی

دکتر منوچهر کرمی

Journal of Dental Medicine

CINAHL

 

 

چهارم

1391

کبری جعفری

دکتر منوچهر کرمی

Iranian Journal of Epidemiology

Scopus

 

 

چهارم

1391

سارا شریفی

دکتر منوچهر کرمی

Iranian Journal of Epidemiology

Scopus

 

 

چهارم

1391

مریم قلندری

دکتر منوچهر کرمی

Iranian Journal of Public Health

ISI, PubMed

 

 

چهارم

1391

محمدرضا یوسفی

دکتر منوچهر کرمی

-

-

 

 

چهارم

1391

مجتبی رستمی

دکتر منوچهر کرمی

-

-

 

 

پنجم

1392

پگاه آمری

دکتر جلال پورالعجل

Archive of Iranian Medicine

ISI, PubMed

 

 

پنجم

1392

اعظم محمودی

دکتر جلال پورالعجل

Archive of Iranian Medicine

ISI, PubMed

 

 

پنجم

1392

مسعود بهرامی

دکتر جلال پورالعجل

Journal of Public Health

ISI, PubMed

 

 

پنجم

1392

سید مهدی حسینی

مشترک

Journal of Research in Health Sciences

PubMed

 

 

پنجم

1392

بهرام حقیقی

دکتر منوچهر کرمی

International Journal of Pediatrics

ISI, PubMed

 

 

پنجم

1392

منوچهر خندابی

دکتر منوچهر کرمی

Razi Journal of Medical Sciences

Scopus

 

 

پنجم

1392

منصور سجادی پور

مشترک

AIDS and Behaviour

Submitted

 

 

پنجم

1392

میثم الفتی فر

دکتر منوچهر کرمی

Iranian Journal of Cancer Prevention

ISI, PubMed

 

 

ششم

1393

مهشید غنچه

دکتر جلال پورالعجل

Clinical Breast Cancer

Journal of Public Health

ISI, PubMed

ISI, PubMed

 

 

ششم

1393

زینب برنگی

دکتر منوچهر کرمی

BMC Immunology

Interntional Journal of Pediatrics

ISI, PubMed

PubMed

 

 

ششم

1393

نسرین درخشان زاده

دکتر یونس محمدی

ESCI/ISI

Health scope

 

 

ششم

1393

اکرم ملکی

دکتر جلال پورالعجل

Clinical Hypertension

PlosOne

PubMed

ISI, PubMed

 

 

ششم

1393

غلامرضا حسین پور

دکتر منوچهر کرمی

International Journal of Pediatrics

ISI, PubMed

 

 

ششم

1393

فرزاد فرزین آرا

دکتر جلال پورالعجل

 

Submitted

 

 

هفتم

1394

فاطمه گوهری

دکتر جلال پورالعجل

 

Submitted

 

 

هفتم

1394

منوچهر سلگی

دکتر منوچهر کرمی

Journal of Infection and Public Health

ISI, PubMed

 

 

هفتم

1394

جمال احمدپور

دکتر جلال پورالعجل

Iranian Journal of Epidemiology

Oxford Journal of Public Health

Scopus

 

                               

 هفتم

1394 

 هادی حسینی

 دکتر منوچهر کرمی

 Accepted, Not Online

 Journal of Epidemiology and Global Health

ISI (ESCI), Scopus, PubMed, Embase

 

 

 هفتم

 1394

 فاطمه گوهری

 دکتر جلال پورالعجل

Under Review

 Submitted

 

 

 هفتم

 1394

 محمد میزرایی

 دکتر یونس محمدی

 Accepted, Not Online

 ISI

Scopus

 

 

 هفتم  1394  ناصر پیری  دکتر منوچهر کرمی  Avoidable Burden of Cardiovascular Diseases in the Eastern Mediterranean Region: Contribution of Selected Risk Factors for Cardiovascular-related Deaths

 ISI

PubMed

Scopus

 خیر  
 هفتم  1394  زهرا میرمقدم
 دکتر یونس محمدی
 -  -  خیر  

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir