شیوه‌نامه‌ها
شرایط لازم جهت دفاع از پایان‌نامه
  1. گذراندان  دروس  تئوری
  2. اخذ گواهی شرکت در کارگاه مقاله نویسی
  3. حضور در حداقل 6 جلسه دفاع از پایان نامه مقطع ارشد اپیدمیولوژی
  4. برگزاری حداقل یک جلسه  ژورنال کلاب

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

جدول زمانبندی ثبت پایان‌نامه

â

2

شیوه‌نامه ژورنال کلاب

â

3

فرمت اطلاع‌رسانی جلسه ژورنال کلاب

â

4

فرم جدید پروپوزال طرح های تحقیقاتی دانشجویی

â

5

فرم گزارش نهایی پایان نامه/طرح تحقیقاتی

â

6

 برنامه آموزشی رشته اپیدمیولوژی (سرفصل دروس) 

â