صفحه اصلی > گروههاي آموزشي > گروه اپیدمیولوژی > برنامه ترمی/ هفتگی و طرح درس 
برنامه ترمی/ هفتگی و طرح درس

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد اپيدميولوژي

نیمسال اول

رديف

درس

تعداد واحد

مدرس

1

سيستم اطلاع‌رساني پزشكي

1

 دکتر امین دوستی ایرانی

2

اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

3

آقاي دكتر یونس محمدی/آقاي دكتر منوچهر کرمی

3

اپيدميولوژي بيماري‌هاي واگير

2

دکتر امین دوستی ایرانی

4

مفاهیم و روش های آمار زیستی

3

گروه آمار

5

جمع كل واحدها

9

 

نیمسال دوم

1

كارآزمايي باليني

2

آقاي دكتر جلال پورالعجل

2

كاربرد اپيدميولوژي در نظام سلامت

2

آقاي دكتر یونس محمدی

3

اپيدميولوژي بيماري‌هاي غیرواگیر

2

خانم دكتر چراغی

4

روش‌هاي آماري در اپيدميولوژي

2

گروه آمار

5

ارزیابی سلامت جامعه (كارآموزي)

2

آقاي دكتر یونس محمدی

 

جمع كل واحدها

10

 

نیمسال سوم

1

سمينار

2

آقاي دكتر منوچهر كرمي

2

روش‌هاي اپيدميولوژي

2

آقاي دكتر جلال پورالعجل

3

تحليل داده‌هاي سلامت

2

آقاي دكتر جلال پورالعجل

4 اپیدمیولوژی اجتماعی در سلامت 2 دکتر امین دوستی ایرانی

5

پايان نامه

6

 

 

جمع كل واحدهاي دوره

14

 

 

برنامه درسي مقطع دکتری تخصصی اپيدميولوژي

نیمسال اول

رديف

درس

تعداد واحد

مدرس

1

آمار ریاضی

2

گروه آمار

2

اپيدميولوژي 2: استنتاج علمي در اپيدميولوژي

2

دکتر منوچهر کرمی

3

آمار 2: آمار در اپيدميولوژي

3

گروه آمار

4

اپيدميولوژي 4: مطالعات مورد ـ شاهدي

2

دکتر جلال پورالعجل

5

جمع كل واحدها

9

 

نیمسال دوم

1

کارآموزی

2

دکتر یونس محمدی

2

آمار3: تحلیل بقاء

2

گروه آمار

3

اپیدمیولوژی 5: مطالعات اکولوژیک توصیفی و کوهورت

2

دکتر منوچهر کرمی

4

اپيدميولوژي 3: كارآزمايي­ها

2

دکتر جلال پورالعجل

5

سمینار

1

دکتر یونس محمدی

6 کارورزی 1 1 استاد راهنما

 

جمع كل واحدها

10

 

نیمسال سوم

1

اپيدميولوژي 6: مطالعات ثانويه

2

دکتر جلال پورالعجل

2

مدل­های پیش­بینی در اپیدمیولوژی

2

گروه آمار

3

اپیدمیولوژی بالینی

2

دکتر یونس محمدی

4 اپیدمیولوژی اجتماعی 2 دکتر جلال پورالعجل

5

کارورزی 2

1

اساتید راهنما

 

جمع كل واحدهاي دوره

9

 

   

نیمسال چهارم

 1 پایان نامه 18  
 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول تحصیلی 99-1398

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir