صفحه اصلی > گروههاي آموزشي > گروه اپیدمیولوژی > برنامه ترمی/ هفتگی و طرح درس 
برنامه ترمی/ هفتگی و طرح درس

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد اپيدميولوژي

نیمسال اول

رديف

درس

تعداد واحد

مدرس

1

سيستم اطلاع‌رساني پزشكي

1

آقاي دكتر منوچهر کرمی

2

اصول اپیدمیولوژی

2

آقاي دكتر یونس محمدی

3

روش تحقيق

2

آقاي دكتر منوچهر کرمی

4

اپيدميولوژي بيماري‌هاي واگير

2

دکتر امین دوستی ایرانی

5

روش‌هاي آمار زيستي 1

2

گروه آمار

6

جمع كل واحدها

9

 

نیمسال دوم

1

كارآزمايي باليني

2

آقاي دكتر جلال پورالعجل

2

كاربرد اپيدميولوژي در نظام سلامت

2

آقاي دكتر یونس محمدی

3

اپيدميولوژي بيماري‌هاي غیرواگیر

2

خانم دكتر چراغی

4

روش‌هاي آماري در اپيدميولوژي

2

گروه آمار

5

روش‌هاي آمار زيستي 2

2

گروه آمار

6

كارآموزي

2

آقاي دكتر یونس محمدی

 

جمع كل واحدها

12

 

نیمسال سوم

1

سمينار

2

آقاي دكتر منوچهر كرمي

2

روش‌هاي اپيدميولوژي

2

آقاي دكتر جلال پورالعجل

3

تحليل داده‌هاي بهداشتي با كامپيوتر

2

آقاي دكتر جلال پورالعجل

4

پايان نامه

6

 

 

جمع كل واحدهاي دوره

12

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی 1398-1397

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir