صفحه اصلی > فارغ التحصیلان > معرفی 
معرفی

فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان  دانشکده بهداشت، سرمایه‌های گرانقدر انسانی می‌باشند که ایجاد یک ساز و کار مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با آنها بسیار ضروری است. از طریق این ارتباط هم دانشگاه جهت رشد و ارتقای خود از ظرفیت موجود دانش‌آموختگان بهره می‌برد و هم دانش‌آموختگان برای کسب موقعیت‌های مناسب حرفه‌ای و موفقیت در مسیر تحقق بخشیدن به ایده‌های خود از حمایت دانشگاه سود می‌برند. در این راستا، اداره دانش‌آموختگان دانشگاه به منظور ایجاد یک رابطه دوطرفه مفید و مؤثر بین دانشگاه تهران و دانش‌آموختگان آن ایجاد گردیده است. مأموریت این اداره علاقه‌مندسازی، آگاه‌سازی و درگیر ساختن دانش‌آموختگان به منظور یک تعامل سازنده دوسویه می‌باشد. با ایجاد این رابطه پویا انتظار می‌رود که بخش عظیمی از استعدادها و ظرفیت‌های معطل در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و غیره که می‌تواند سبب رشد و شکوفایی کشور گردد به کار گرفته شود. اداره دانش‌آموختگان به صورت چتری بر سایر انجمن‌ها و کانون‌های دانش‌آموختگی عمل خواهد نمود. عمده فعالیت‌های اداره، در مدیریت و تنظیم رابطه دانش‌آموختگان با دانشگاه و کانون‌های موجود در آن خواهد بود. اداره دانش‌آموختگان از همه دانش‌آموختگان عالیقدر دانشگاه دعوت می‌نماید تا این اداره را در رسیدن به اهداف خود یاری نمایند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir