صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > معرفی مدیریت 
معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی

 دکتر امین دوستی‌ایرانی

رشته تحصیلی

اپیدمیولوژی

رتبه علمی

استادیار

ایمیل

a.doosti@umsha.ac.ir

تلفن

08138380398

سوابق اجرایی

  • مسئول EDO دانشکده بهداشت
  • عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved