صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > طرح درس > وظایف کمیته 
وظایف کمیته

شرح وظایف کمیته طرح درس 

EDO دانشکده بهداشت

1.       اجرای داوری وبررسی طرح درس / طرح دوره اعضای هیات علمی بر اساس فلوچارت های تدوین شده در کمیته طرح درس / طرح دوره و اطلاع رسانی به اساتید

2.     به روز رسانی طرح درس / طرح دوره در فرمت های جدید

3.     صدور گواهی های طرح درس / طرح دوره به داوران کمیته

4.     بارگذاری طرح درس / طرح دوره های تایید شده، در سایت دانشکده بهداشت

5.      پیگیری و اجرای مصوبات کمیته طرح درس EDO

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir