صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > مدیریت فرهنگی و دانشجویی > مدیر فرهنگی و دانشجویی 
مدیر فرهنگی و دانشجویی
مشخصات مدیر فرهنگی و دانشجویی  
 
نام و نام خانوادگي :  دکتر فروزان رضاپور
رشته تحصيلي: ارتقاء سلامت با گرايش ارتقاءايمني و پيشگيري ازصدمات
رتبه علمی :

دانشیار

پست الكترونيكي : f.rezapur@umsha.ac.ir
تلفن:

38380025-26

فکس :

38380509

Google Scholar

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir