صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > مدیریت فرهنگی و دانشجویی > مدیر فرهنگی و دانشجویی 
مدیر فرهنگی و دانشجویی
مشخصات مدیر فرهنگی و دانشجویی  
مشخصات مدیر فرهنگی و دانشجویی 
 
نام و نام خانوادگي :  دکتر فروزان رضا پور شاه کلایی
رشته تحصيلي:

دکترای ارتقا سلامت با گرایش ارتقا ایمنی و پیش گیری از صدمات

 
رتبه علمی :

دانشیار

 
پست الكترونيكي : f.rezapur@umsha.ac.ir  
تلفن:

38380025-26

 
فکس :

38380509

 
Google Scholar

 

مدیر دانشجویی و فرهنگی  قبلی دانشکده بهداشت از سال 1395 تاکنون :

1- مهندس یداله فتحی  طی سالهای 1395 تا 1397

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir