صفحه اصلی > ریاست > مسئول دفتر 
مسئول دفتر

مسئول دفتر ریاست دانشکده بهداشت

سرکار خانم تهمینه بابائی

تلفنهاي تماس :

دفتر رياست:            38380026    و     38380025-081

فاكس  :                    38380509  -081       

پست الکترونيکي          Sch-health@umsha.ac.ir       

 کد پستي:            6517838736

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved