صفحه اصلی > ریاست > روابط عمومی 
روابط عمومی

مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت

بابک پیروزی

تلفنهاي تماس :

دفتر رياست:            38380026    و     38380025-081

فاكس  :                    38380509  -081       

کد پستي:            6517838736

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved