صفحه اصلی > درباره ما > معرفی و تاریخچه دانشکده 
معرفی و تاریخچه دانشکده

"تاریخچه دانشکده بهداشت"

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان از نظر فعاليت آموزشي، قدمتي نسبتا طولاني دارد كه از سال 1353 با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني بهداشت مدارس در مدرسه عالي بهداشت آغاز مي شود. بعد از انقلاب فرهنگي، فعاليت هاي آموزشي در قالب آموزشكده بهداشت با تربيت دانشجو در مقطع كارداني رشته بهداشت محيط تداوم يافت. از سال 1364 با محول شدن امور آموزشي رشته هاي بهداشت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزشكده بهداشت متولي تربيت دانشجو در كليه رشته هاي علوم بهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي همدان شد و با تربيت دانشجو در رشته هاي مبارزه با بيماري ها، بهداشت محيط و بهداشت عمومي به كار خود ادامه داد.

در سال تحصيلي70-69  اقدام به تربيت دانشجو در مقطع كارشناسي ناپيوسته بهداشت محيط گرديد. و متعاقبا در سال تحصيلي 71-70 با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني بهداشت حرفه اي موافقت گرديد. با فراهم شدن امكانات آموزشي و پژوهشي قابل قبول، شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در سال 1371 با تبديل آموزشكده بهداشت به دانشكده موافقت نمود.

 

 از سال تحصيلي 72-71 رشته كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي، و از سال تحصيلي 73-72 رشته كارداني بهداشت خانواده به رشته هاي دانشكده افزوده شد. اولين دوره تربيت دانشجو در  مقطع كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه اي نيز از سال تحصيلي 74-73 آغاز گرديد.

اين دانشكده در تداوم راه توسعه تحصيلات تكميلي و متعاقب تائيد بورد هاي تخصصي مربوطه، اولين دوره كارشناسي ارشد رشته هاي بهداشت حرفه اي، مهندسي بهداشت محيط، آمار زيستي، آموزش بهداشت و ارگونومي را به ترتيب در سال هاي 1382، 1384، 1385، 1386 و 1387 راه اندازي نمود. همچنين با پذيرش دانشجو در مقطع PhD رشته بهداشت حرفه ای در سال تحصیلی 87-86 و اخذ موافقت جهت پذيرش دانشجو در مقاطع PhD آمار زيستي و كارشناسي ارشد اپيدميولوژي در سال تحصيلي 89-88 ، توانست به بخشي از اهداف علمي خود جامه عمل پوشاند.                                                       

    وجود اعضای هیئت علمی با سابقه و مجرب فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور و تدوين منظم برنامه هاي استراتژيك توسعه دانشكده در کنار وجود آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی مجهز به تجهیزات پیشرفته و داشتن فضای فیزیکی مناسب، زمینه را بیش از پیش جهت توسعه این دانشکده فراهم نموده است.

رشته های تحصیلی فعال در حال حاضر :

PhD:(دكتراي تخصصي)

 • مهندسي بهداشت حرفه اي
 • آمار زيستي
 • آموزش بهداشت
 • مهندسي بهداشت محيط
 • ارگونومی
 • اپیدمیولوژی

   كارشناسي ارشد:

 • مهندسي بهداشت حرفه اي
 • آمار زيستي
 • آموزش بهداشت
 • مهندسي بهداشت محيط
 • اپيدميولوژي
 • MPH
 • ارگونومي
 • HSE
 • اقتصاد بهداشت

كارشناسی پيوسته :

 • مهندسي بهداشت حرفه اي
 • مهندسي بهداشت محيط
 • بهداشت عمومي

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved