صفحه اصلی > درباره ما > رسالت دانشکده 
رسالت دانشکده

رسالت دانشکده بهداشت  (Mission)

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان به منظور تربيت نيروي انساني کارآمد و متخصص مورد نياز در سطح  کشور و همچنين مشارکت در ارتقاء سطح سلامت جامعه با تاکید بر انجام پژوهش‌هاي کاربردي و بنيادي براي حل مسائل مرتبط با سلامت مردم و توسعه‌ی علوم و فناوری بهداشت تأسیس شده است.

دانشکده بهداشت در مسیر بهبود کيفيت خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره‌اي، کيفيت تعالي مدار را به عنوان اولويت اول مد نظر قرار مي‌دهد و به صورت نظام‌مند، توانمندي اعضاء هيأت علمي و کارکنان را به طور مستمر افزايش داده تا افرادي مولّد، خلّاق و با انگيزه در محيط کار باشند. بنابراین، تمام تلاش خود را جهت ارائه آموزش‌هاي علمي و کاربردي با کيفيت مطلوب و منطبق با نيازهاي نظام سلامت کشور براي دانشجويان انجام می‌دهد.

این دانشکده ضمن رعايت ارزش‌هاي انساني به عنوان يک اصل اساسی، از مشارکت اعضای هيأت علمي، کارکنان، دانشجويان و جامعه در تصميم گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها استقبال می‌نماید و مصمم است بسترسازی لازم به منظور بین المللی کردن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را فراهم نماید.

چشم انداز  (Vision)

ما بر آنیم که تا سال 1402 با تكيه بر نيروي انساني متخصص و شايسته خود دانشکده­ای الگو، خلاق، نوآور، دانش محور و کیفیت مدار باشیم به طوری که از نظر كيفيت و كميت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، به­ عنوان دانشکده برتر در سطح کشور نائل شویم.

اهداف استراتژیک دانشکده بهداشت  1402-1398

·G1  بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اداری مالی متناسب با رسالت و اهداف دانشکده

·G2  توسعه کمّی رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی

·G3  ارتقاء شاخصهای پژوهش و فناوری دانشکده

·G4  افزايش درآمدهاي اختصاصي، تأمين منابع مالي مورد نياز و ارتقاء بهره­وری منابع

·G5  افزايش ارتباطات و همكاري‌هاي آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای با سازمان‌ها و دانشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور

·G6  بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

·G7  بهبود سیستم ارزشیابی درون دانشکده‌ای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضاء هیأت علمی و کارکنان

·G8  افزایش میزان مشارکت، رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان

·G9  فراهم کردن محيط سازماني تقويت كننده فرهنگ مشاركت، دانش محوری، خلاقیت و كار تيمي و افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای هیأت علمی و کارکنان

اهدف استراتژیک (Goals) و نتایج بلند مدت(Outcomes)  در دانشکده بهداشت 1402-1398

نتایج بلند مدت :Goal 1   بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اداری مالی متناسب با رسالت و اهداف دانشکده

1- افزایش کیفیت فرآیندهای آموزشی به نحوی که 80 درصد فرآیندهای اصلی آموزشی در طی دوره برنامه 5 ساله با استانداردهای مورد قبول منطبق شوند.

2- ارتقاء کیفیت طرحهای پژوهشی دانشکده به نحوی که حداقل 80 درصد طرح‌های پژوهشی مطابق با اولویتهای پژوهشی و منجر به حل مشکلات جامعه و همچنین مشکلات آموزشی گردد.

3- افزایش کیفیت فرایندهای آموزشی به میزان حداقل 40 درصد تا پایان دوره.

4- افزایش کیفیت کلیه فرایندهای اداری- مالی مشکل‌آفرین اولویت دار در طی دوره برنامه 5 ساله.

5- افزایش انطباق 100 درصد کیفیت برنامه‌های آموزشی دانشکده با استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت.

6- افزایش توانمندسازی حداقل 50 درصد دانشجویان در زمینه کسب مهارت‌های شغلی و برگزاری دوره‌های آموزش نرم افزارهای تخصصی.

7- افزایش کیفیت ارائه دروس در مقطع کارشناسی به میزان حداقل 10 درصد نسبت به ابتدای دوره.

8- ارتقاء سطح اشتهار علمی و مرجعیت دانشکده با تاکید بر اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان به میزان حداقل 50 درصد نسبت به ابتدای دوره.

 

نتایج بلند مدت :Goal 2  توسعه کمّی رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی

1- آماده‌سازي و راه اندازی حداقل 4 رشته یا دوره تحصیلی جدید متناسب با اولویت‌ها.

2- جذب كادر هيأت علمي متناسب با شاخص‌های آموزشی برنامه 5 ساله ششم براي رسيدن به سرانه 20 نفر دانشجو به ازای هر هیأت علمی دانشکده تا پایان برنامه 5 ساله.

3- جذب کارکنان دانشکده براي رسيدن به سرانه 40 نفر دانشجو به ازای هر کارمند دانشکده تا پایان برنامه 5 ساله.

 

نتایج بلند مدت :Goal 3 ارتقاء شاخص‌های پژوهش و فناوری دانشکده

1- افزایش سرانه طرح‌های پژوهشی اولویت دار دانشکده به نحوی که در پایان برنامه حداقل سالانه به 2 پژوهش برای هر عضو هیأت علمی برسد.

2- تأسيس مراكز تحقیقاتی به نحوي كه تا پايان سال 1402، دانشکده حداقل داراي 6 مركز تحقيقاتي مصوب باشد.

3- افزايش تعداد مقالات اعضاء هیأت علمی در مجلات داخي و خارجي بطوريكه تا پايان سال 1402 سرانه مقاله حداقل 9 حاصل شود و هر عضو هیأت علمی مقالاتی که نقش نویسنده اول یا مسئول داشته باشد حداقل سرانه 5 حاصل شود و حداقل 75 درصد مقالات در مجلات نمایه 1 و 2  چاپ شود.

·    4- افزایش تعداد خلاصه مقالات و Proceeding نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و ISI Web of Science به میزان سه مورد در سال تا پایان دوره 5 ساله.

5- افزايش مشارکت  اعضاء هیأت علمی در  تالیف، ترجمه و یا تجدید چاپ کتب یا فصلی از آن (Book chapter) به میزان 10 درصد افزایش نسبت به دوره قبل.

6- افزایش تعداد مقالات برتر (Top /Hot paper) بر اساس نظام رتبه بندی ESI و رسیدن به میزان حداقل 5 مقاله در طی دوره.

7- نمایهسازی دو مجله علمی پژوهشی دانشکده در نمایه‌سازهای معتبر نوع یک و دو.

8- استقرار 5 شرکت/هسته فناور در مرکز رشد دانشگاه توسط اعضای هیأت علمی دانشکده.

 

نتایج بلند مدت :Goal 4 افزايش درآمدهاي اختصاصي، تأمين منابع مالي مورد نياز و ارتقاء بهره‌وری منابع

1- افزايش همكاري‌هاي پژوهشي و خدمات مشاوره‌اي به سازمانهاي صنعتي و خدماتي و غير دانشگاهي به نحوي كه تا سال 1402 درآمد ناخالص به نسبت سال مبنا (98) هر سال حداقل 10 درصد اضافه شود.

2-كاهش حداقل 30 درصد هزينه‌هاي فاقد ارزش افزوده در بخش‌های آزمایشگاهی و ...

3- افزایش صرفه جويي در واحدهای انرژي (گاز، برق، آب و ... ) به میزان 20 درصد.

 

نتایج بلند مدت :Goal 5 :  افزايش ارتباطات و همكاري‌هاي آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای با سازمانها و دانشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور

1- افزايش تعداد قراردادها و پروژه‌های تحقیقاتی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ای با ساير سازمانها و دانشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور به طوري كه تا پايان سال 1402 حداقل 10 مورد همكاري انجام گیرد.

2- افزایش تعداد پژوهشهای دارای مشارکت بین المللی اعضای هیأت علمی دانشکده به میزان 8 درصد پژوهشها (مقالات) در هر سال تا پایان برنامه.

3- افزایش جذب اعتبارات پژوهشی از سازمانها و نهادهای حامی مالی پژوهش (Granting Bodies) به میزان 5 درصد در هر سال تا پایان برنامه.

4- افزایش تعداد اساتید/پژوهشگران دارای افیلیشن مشترک (Adjunct professor)  با گروههای آموزشی دانشکده به تعداد یک نفر در هرسال تا پایان برنامه و افزایش به میزان 30 درصد تا پایان دوره.

5- فراهم نمودن 80 درصد زیرساخت‌های مورد نیاز جذب برای دانشجوی خارجی.

6- اجراء نيازسنجي پژوهشي موضوعات مهم مديريتي در دانشگاه و نيازهاي بهداشتي درماني جامعه توسط 100 درصد گروههای آموزشی.

 

 

 

نتایج بلند مدت :Goal 6 :  بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

1- افزایش اعتبار خرید تجهيزات آموزشی و پژوهشی گروههاي آموزشي دانشكده به مقدار حداقل 20 درصد نسبت به سال مبنا.

2- تأمين نیازهای آزمایشگاهی، کارگاهی، كتب و مجلات الکترونیک گروه‌هاي آموزشي دانشكده به نحوی که به میزان 80 درصد افزایش یابد.

3- افزایش فضای فیزیکی به میزان 6 درصد تا پایان دوره 5 ساله.

4- افزایش سطح ایمنی و ارگونومی در فضای اداری و آزمایشگاهی (واحد اداری و مالی) به میزان حداقل 20 درصد.

5- پیگیری و اجرای طرح نظام HSE  در دانشکده (واحد اداری و مالی) به میزان 100 درصد.

 

نتایج بلند مدت :Goal 7 : بهبود سیستم ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضاء هیأت علمی و کارکنان

1- اجرای مستمر ارزشیابی درونی در 100 درصد گروه‌های آموزشی دانشکده دو سال یکبار.

2- انجام ارزشيابي 100 درصد برنامه‌هاي آموزشي دانشکده.

3- اصلاح و به‌روزرسانی 100 درصد طرح درس‌‌های اعضاء هیات علمی مطابق آخرین تغییرات اعلام شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ( واحد اموزش و EDO).

4- بهبود سیستم ارزشیابی اساتید به طوری که در پایان برنامه 5 ساله کلیه اعضاء هیأت علمی  بر اساس استانداردها و معیارهای مورد قبول مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند.

5- بهبود شيوه‌هاي نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي آموزشي بطوريكه جهت ارزشيابي 100 درصد از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشی فرم‌هاي مدون تهيه و اجرا گردد.

 

نتایج بلند مدت :Goal 8 :  افزایش میزان مشارکت، رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان

1- بهبود سطح رضایت‌مندی دانشجویان نسبت به امور آموزشی و فعالیت‌های اداره آموزش به میزان حداقل 10% نسبت به ابتدای دوره.

2- بهبود سطح رضایت‌مندی دانشجویان از راهنمایی و مشاوره اساتید دانشکده به میزان حداقل 80% در طی برنامه.

3- بهبود سطح انگیزش تحصیلی دانشجویان به میزان حداقل 60 % نسبت به ابتدای دوره.

4- بهبود سطح مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری‏ها و تصمیم‏سازی‏های دانشکده به میزان حداقل 60 % در طی دوره برنامه.

5- ارتقاء نظارت بر روند مشاوره دانشجویان آسیب‌پذیر به میزان 60 % نسبت به سال گذشته.

6- برگزاری حداقل دو جلسه ژورنال کلاب / نشست علمی در هر نیمسال تحصیلی.

7- ایجاد حداقل یک ساز و کار ارتباطی با دانش‌آموختگان جهت تسهیل و هم‌فکری در ایجاد بسترهای اشتغال و ....

 

 

نتایج بلند مدت :Goal 9 :  فراهم کردن محيط سازماني تقويت كننده فرهنگ مشاركت، دانش محوری، خلاقیت و كار تيمي؛ افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضاء هیأت علمی و کارکنان

1-  افزایش حداقل 10 درصد انطباق فرهنگ سازمانی دانشکده با فرهنگ دانش محور، خلاق، فرآیند گرا، کیفیت مدار و مشارکتی نسبت به سال پایه.

2-  افزایش مشارکت به میزان 80 درصد اعضاء هیأت علمی در جلسات، فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشکده، شوراها و EDO.

3- افزایش کمیت کارگاه­های توانمندسازی به صورتیکه هر عضو هیأت علمی حداقل سالیانه 4 کارگاه و جلسات هم اندیشی  و کارکنان 6 کارگاه ضروری را بگذراند.

4- بهبود سطح رضایتمندی اعضای هیأت علمی و کارکنان به میزان حداقل 80 درصد در طی دوره برنامه (10 درصد افزایش نسبت به ابتدای برنامه).

5- بهبود سطح انگیزش شغلی اعضاء هیأت علمی و کارکنان به میزان حداقل 70 درصد (10 درصد افزایش نسبت به ابتدای برنامه).

6- بهبود کیفیت زندگی کاری اعضاء هیأت علمی و کارکنان به میزان حداقل 60 درصد در طی دوره برنامه (10 درصد افزایش نسبت به ابتدای برنامه).

7- استقرار فرآیند شکل گیری سه مزیت رقابتی برای اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشکده به طور اختصاصی در مقایسه با سایر دانشکده ها در سطح دانشگاه.

8- استقرار فرآیند شکل گیری دو مزیت رقابتی برای اعضاء هیأت علمی دانشکده به طور اختصاصی در مقایسه با سایر دانشگاه ها در سطح کشور.

9- شرکت در دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی برای کارکنان به نحوی که هر کارمند به طور متوسط در طول هر سال در 7 دوره شرکت کند (واحد اداری و مالی).

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved