صفحه اصلی > تحصیلات تکمیلی > کارکنان 
کارکنان

کارکنان اداره آموزش تحصیلات تکمیلی

سمت                                                       نام و نام خانوادگی                           شرح وظایف  


1-کارشناس آموزش                                  خانم مجیدی                         کارشناس امور تحصیلات تکمیلی       

2-کارشناس آموزش                                  خانم کلوندی                        متصدی دبیرخانه تحصیلات تکمیلی 


تلفن تماس : مستقیم                     08138380360   

تلفن تماس : تلفنخانه دانشگاه       08138380160    داخلي 243

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved