صفحه اصلی > پژوهش > مدیر توسعه و پژوهش 
مدیر توسعه و پژوهش

مدیر توسعه و پژوهش

 

نام و نام خانوادگی

 دکتر امین دوستی‌ایرانی

رشته تحصیلی

اپیدمیولوژی

رتبه علمی

استادیار

ایمیل

a.doosti@umsha.ac.ir

تلفن

08138380398

سوابق اجرایی

  • مدیر پژوهش و توسعه 
  • مسئول EDO دانشکده بهداشت
  • عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved