صفحه اصلی > پژوهش > مدیر فناوری اطلاعات 
مدیر فناوری اطلاعات

 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده بهداشت

                                            

  مسئول واحد رايانه :  مهندس ابراهيم چاوشي    

    اين واحد باهدف تهيه ، مديريت و پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري رايانه هاي اعضاي محترم هيئت علمي ،كاركنان ودانشجويان  دانشكده بهداشت تاسيس  شده و در حال حاضر با داشتن بيش از 210 دستگاه رايانه on line  ،   و70 دستگاه چاپگر و 8 دستگاه اسكنر به همراه ساير تجهيزات رايانه اي در حال ارائه خدمات به دانشكده بهداشت مي باشد.

دانشكده بهداشت همدان همچنين مجهز به 8 سايت كامپيوتري تحصيلات تكميلي مجزا به ترتيب شرح زير مي باشد:

 1- سایت های کارشناسی ارشد

  •  سايت شماره 1براي دانشجويان کارشناسي ارشد گروههاي مهندسی بهداشت محيط ،مهندسی بهداشت حرفه اي،آموزش بهداشت و ارگونومي ، HSE و MPH با 20 سيستم متصل به اينترنت با  2 چاپگر
  • سايت شماره 2 براي دانشجويان کارشناسي ارشد گروه آمار زيستي  با 16 سيستم متصل به اينترنت با 1 چاپگر

2 - سایت های دکترا

  • سايت شماره Ph.D1 براي دانشجويان دكترای آمار زیستی با 12سيستم متصل به اينترنت با 1 چاپگر
  • سايت شماره Ph.D2 براي دانشجويان دكترای مهندسی بهداشت محیط  با 10 سيستم متصل به اينترنت با 1 چاپگر
  • سايت شماره Ph.D3   براي دانشجويان دكترای  آموزش بهداشت   با 15 سيستم متصل به اينترنت با 1 چاپگر 
  • سايت شماره Ph.D4 براي دانشجويان دكترای مهندسی بهداشت حرفه ای  با 11 سيستم متصل به اينترنت با 1 چاپگر

  • سايت شماره Ph.D5  براي دانشجويان دكترای ارگونومی  با 8 سيستم متصل به اينترنت با 1 چاپگر
  • سايت شماره Ph.D6 براي دانشجويان دكترای اپیدمیولوژی  با 2 سيستم متصل به اينترنت با 1 چاپگر

تماس :                            

         پست الکترونيک :      chavoshi@umsha.ac.ir        

       تلفن تماس1  :                 38380090   داخلي    146

       تلفن تماس2  :                 38380160   داخلي   226       

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved