صفحه اصلی > دانشجویی-فرهنگی > تماس با ما 
تماس با ما

تماس با مدیریت فرهنگی و دانشجویی دانشکده بهداشت

آدرس دفتر: همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کد پستی : 6517838736

ایمیل : sph.farhangi@umsha.ac.ir

سمت تلفن داخلی فکس ایمیل
مدیر 38380025-26 196 38380509 forouzan.razapour@gmail.com
کارشناس 08138380292 228 38380509 sph.farhangi@umsha.ac.ir

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved