صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > ریاست > روابط عمومی 
روابط عمومی

مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت

بابک پیروزی

تلفنهاي تماس :

دفتر رياست:            38380026    و     38380025-081

فاكس  :                    38380509  -081       

کد پستي:            6517838736

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir