گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

توانمندیهای گروه

 مدیر گروه : 

   دکتر عبدالرحمن بهرامی

 اعضای هیات علمی گروه :

 •  دكتر رستم گلمحمدی
 • دکترمجید معتمد زاده
 •  دکتر فرشید قربانی شهنا
 •  دکتر محمد جواد عصاری
 • دکتر محسن علی آبادی
 • دکتر امید کلات پور
 • دکتر مصطفی میرزایی
 • برنامه ترمی و طرح درس ها
  انتشارات گروه
  امکانات گروه
  سرفصل دروس
  دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  گزارش ارزیابی درونی(1394)

   تماس با گروه :

  آدرس : همدان-خیابان شهید فهمیده-روبروی پارک مردم-دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت-گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

  تلفن تماس : گروه  38381645-081