گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت

گروه مديريت و اقتصاد بهداشت

توانمندیهای گروه

 مدیر گروه : 

   دکتر یداله حمیدی

 اعضای هیات علمی گروه :

 • دکتر علی بیگمرادی
 • دکترعلی اکبر فضائلی
 • دکتر سعيد بشيريان
 • دكتر ايرج محمد فام 
 • دكتر حسين محجوب 
 • دکتر امیر صادقی 
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  برنامه دروس
   
   
   

   اساتید مدعو گروه :

 • دگتر عزت اله عباسیان     
 • دکتر رنگچیان
 • دکتر ویانچی
 • تماس با گروه :

  آدرس : همدان-خیابان شهید فهمیده-روبروی پارک مردم-دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت-گروه مدیریت خدمات بهداشتی

  تلفن تماس گروه :  38381646-081