صفحه اصلی > کووید-19 > لینک های مفید 
لینک های مفید

لینک­های مفید مرتبط با بیماری کووید 19

کمیته اپیدمیولوژی کووید 19 وزارت بهداشت

http://corona.behdasht.gov.ir/

آمار جهانی کووید 19 به تفکیک کشورهای جهان

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

داشبورد کووید 19 سازمان جهانی بهداشت

https://covid19.who.int/

گزارش­های هفتگی سازمان جهانی بهداشت در مورد وضعیت اپیدمیولوژیک کووید 19 در جهان

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

مرکز اطلاعات بیماری کووید 19 در دانشگاه جان هاپکینز

https://coronavirus.jhu.edu/

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved