صفحه اصلی > تحصیلات تکمیلی > راهنمای نگارش پایان نامه 
راهنمای نگارش پایان نامه

چک لیست بررسی و ارزیابی پروپوزال طرح های تحقیقاتی

1.         استفاده از فرمت جدید انواع پروپوزال(هیئت علمی، دانشجویی، پایان نامه، کارمندی، HSR، فناوری و).. در صفحه اول ژیرو قسمت فرمها و آیین نامه قابل دسترسی می باشد.

2.        2.تطابق عنوان پروپوزال با ژیرو

3.       تطبیق نام و نقش مشارکت کنندگان در سامانه با پروپوزال(ثبت نام دانشجو در ژیرو الزامیست)

4.       بارگذاری صحیح (پروپوزال، پرسشنامه، پیش فاکتورمصرفی/غیر مصرفی(الزامیست)، رضایت نامه، چک لیست و.)..

5.       تطبیق هزینه ها در سامانه با پروپوزال(پرسشنامه جز مواد مصرفی نمی باشد).

6.        رعایت سقف هزینه ها (هیئت علمی، دانشجویی، پایان نامه، کارمندی، HSR، فناوری و)..

7.       حذف هزینه مسافرت(مگر در مواد خاص)

8.       8.ارسال صحیح پروپوزال به شورای مورد نظر

9.        پروپوزال دانشجویان بین الملل قبل از ارسال به کمیته اخلاق به شعبه بین الملل(پردیس خودگردان) ارسال شود.

10.      طرح /پایان نامه های تفاهم نامه ای: مبلغ وارد شده در پروپوزال و ژیرو سهم دانشگاه علوم پزشکی همدان

·              نکته: تمامی آیین نامه ها و فرمها در صفحه اول قابل دسترسی می باشد.  لطفا آئین نامه تصویب و بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها-  ویرایش شهریور ۱۳۹۶ و دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی، در صفحه اول ژیرو ...قسمت فرمها و آیین نامه ها ...آیین نامه شماره  13و10 مطالعه و اطلاع رسانی گردد.

·               در ضمن فعلا هیچگونه تغییری در بودجه طرح و پایان نامه ها ایجاد نشده است.

·               نحوه ارسال گزارش نهایی: در قسمت طرح های من(مجری/ استاد راهنما)...جستجوی طرح/پایان نامه مورد نظر/کلیک بر روی آیکن نمایش(مربع رنگی)...کلیک بر روی باکس «مدیریت و ارائه گزارش» در بالای صفحه و ...

·                نحوه ارسال مقالات: در قسمت پژوهش های من...ارائه پژوهش جدید و ....

·               درخواست ها: درخواست ها ابتدا به شورا/مرکز تصویب کننده طرح ارائه شود و پس از بررسی و تایید آن شورا به شورای پژوهشی ارسال گردد.

·               نکته: در مرحله گزارش نهایی امکان هیچگونه تغییر در طرح وجود ندارد.

 

نکات قابل توجه در بررسی گزارش نهایی

1.         گزارش نهایی به صورت فایل word  ارسال گردد. در مورد پایان نامه ها اسکن صورت جلسه دفاع قبل از تقدیر و تشکر درج شده باشد.

2.        ترتیب قرار گیری بخش های مختلف گزارش نهایی دقت شود (ابتدا صفحه بسم ا... بعد صفحه عنوان فارسی ، صفحه کلیدواژه ها، صورت جلسه دفاع، تقدیم و تشکر،چکیده فارسی، فرم کاربست نتایج، فهرست ها، فصل ها، منابع، پیوست، چکیده انگلیسی و صفحه عنوان انگلیسی).

3.       چنانچه طرحی مصوب مرکز تحقیقات باشد، درج لگوی مرکز مربوطه که در سایت مراکز تحقیقاتی قابل دسترسی  می باشد را در سمت چپ هر دو صفحه عنوان فارسی و انگلیسی الزامیست.

4.       در گزارش نهایی پایان نامه ها نوع دانشکده درجه علمی ، رشته و گرایش درج شده باشد در مورد سایر طرح ها نوع طرح مشخص باشد(طرح هیئت علمی، کارمندی، دانشجویی ...).

5.       درج شماره طرح برای طرح های تحقیقاتی و شماره پایان نامه برای پایان نامه ها در هر دو صفحه عنوان فارسی و انگلیسی الزامیست.

6.        جمع و مفرد بودن عناوین( مجری(مجریان)طرح، استاد (استادان) راهنما، و.).. در صفحه عنوان فارسی و انگلیسی رعایت شود.

7.       تطبیق نام اساتید راهنما، مشاور، مجریان، همکاران طرح با ژیرو.

8.       در صفحه عنوان فارسی ماه و سال به شمسی و در صفحه عنوان انگلیسی ماه و سال به میلادی نوشته شده باشد.

9.        صفحه تقدیم حداکثر در یک صفحه تکمیل شود و صفحه سپاسگزاری در صورت لزوم حداکثر در یک صفحه تکمیل باشد.

10.      چکیده فارسی و انگلیسی به طور کامل درج شده باشد.

11.       در فهرست منابع، منابع فارسی طبق آیین نامه به انگلیسی برگردانده شده باشد.

12.      تمام بخش ها و زیر بخش ها در فهرست مطالب درج شده باشد.

13.     فهرست مطالب، جداول، اشکال و نمودارها حروف گذاری شده (حروف ابجد). شماره صفحات از مقدمه آغاز شده باشد.(صفحات قبل از فهرست ها شماره یا حروف گذاری نمی شوند).

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved