صفحه اصلی > دانشجویان جدیدالورود > معرفی تصویری گروه های آموزشی 
معرفی تصویری گروه های آموزشی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان با توجه به شرایط پاندمی کووید 19 و عدم امکان حضور دانشجویان به ویژه دانشجویان جدیدالورود در دانشکده و ضرورت معرفی دانشکده و گروه­های آموزشی به دانشجویان جدیدالورود اقدام به تهیه کلیپ­هایی نموده است که به صورت تصویری دانشجویان می توانند با دانشکده، گروه­های آموزشی و اعضای هیأت علمی و امکانات و توانمندی­های هر گروه آشنا شوند. 

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved