آیین نامه های اعضای هیئت علمی

آیین نامه های اعضای محترم هیات علمی :

   دانلود : ayeen_name_estekhtad_1391.pdf           حجم فایل 1533 KB
   دانلود : eslahie_estekhdami.pdf.pdf           حجم فایل 354 KB