صفحه اصلی > جلسات دفاع پایان نامه 
جلسات دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:سمیه معروفی      استاد راهنما : دکتر علیرضا رحمانی

عنوان پایان نامه : بررسی کارایی فرآیندهای الکترو پرسولفات سه بعدی با کاتالیزور کربن فعال گرانولی در حذف رنگ اسید آبی 113 از محیط¬های آبی

زمان :    دوشنبه 1398/07/22  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ارگونومی

نام دانشجو:سهیلا شریفی      اساتید راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم - دکتر محمد بابا میری

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه مواجهه – پاسخ بین عدم توازن تلاش – پاداش با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران

زمان :    دوشنبه 1398/07/15  ساعت 11:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای

نام دانشجو:ابراهیم درویشی      استاد راهنما : دکتر رستم گلمحمدی

عنوان پایان نامه : مطالعه اثرات غیرشنوایی مواجهه شغلی با ترازهای متوسط صدا بر مبنای روش‌های تحلیل رگرسیونی دز-پاسخ

زمان :    دوشنبه 1398/07/08  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت

نام دانشجو:حسین گودرزی       استاد راهنما : آقای دکتر مجید براتی

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط با تبعیت از رژیم درمانی در بین بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهر بروجرد بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندر

زمان :    چهارشنبه 1398/07/03  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:حدیث چترآبگون       استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه : ساخت شبکه تنظیم بیان ژن با استفاده از شبکه های بیزین

زمان :    چهارشنبه 1398/06/27  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه MPH در رشته مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد

نام دانشجو: دکتر هما سرپوش      استاد راهنما : دکتر یونس محمدی

عنوان پایان نامه : تعیین شیوع اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و بررسی رابطه آن با پیامد درمان در بیماران مبتلا به سل ثبت شده در شهرستان همدان از سال 1390 تا 1396

زمان :    یکشنبه 1398/06/31  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:میترا دوگونچی      استاد راهنما : دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه : طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله‌ای تئوری محور در ارتقای رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی همدان

زمان :    سه شنبه 1398/07/02  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو:بهرام حشمتی      استاد راهنما : دکتر یونس محمدی

عنوان پایان نامه : بررسی روند مرده زایی در ایران طی سالهای 1385 تا 1395

زمان :    دوشنبه 1398/07/01  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو:لیلا مرادی      استاد راهنما : جناب آقای دکترپورالعجل

عنوان پایان نامه : پیشگیری اولیه از سرطان معده با اولویت¬بندی عوامل خطر قابل اجتناب: مطالعه مرور ساختار یافته و متاآنالیز چند عاملی

زمان :    دوشنبه 1398/07/01  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت

نام دانشجو:مریم بخشی نیا       استاد راهنما :  دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه : بررسي عوامل مرتبط با انجام فعاليت فيزيكي در بين دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر اليگودرز براساس مدل بزنف

زمان :    سه شنبه 1398/06/26  ساعت 17                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:رضا آقابابایی طالخونچه       استاد راهنما :  آقای دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :  حذف کاتالیستی دی اکسید نیتروژن توسط نانو ذرات نیکل- پلاتین حمایت شده بر روی نانو لوله‌های کربنی چند دیواره

زمان :    شنبه 1398/06/30  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت محیط

نام دانشجو:انسیه کمیجانی       استادان راهنما :  دکتر قربان عسگری - دکتر محمد خزایی

عنوان پایان نامه :  ارائه شاخص جدید ارزیابی کیفیت آبهای بطری شده و طراحی نرم افزار تعیین شاخص کیفیت آب بطری شده

زمان :    یکشنبه 1398/06/31  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:سیده طاهره نوع پسنداصیل       استاد راهنما :  خانم دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر رفتارهاي پیشگیری از غرق شدگی در دانش آموزان دوره اول متوسطه ، با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دراستان گیلان، سال 1397

زمان :    یکشنبه 1398/06/24  ساعت 17                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:شیوا سپهری       استاد راهنما :  دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه :  بررسی اثرات مواجهه همزمان صدا و شرایط دمایی بر عملکرد شناختی، پاسخ های فیزیولوژیکی و آسایش محیطی در شرایط آزمایشگاهی

زمان :    سه شنبه 1398/06/26  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:مرضیه شیری       استاد راهنما :  دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه :  اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر اضطراب و استرس زنان باردار حاشیه شهر همدان

زمان :    سه شنبه 1398/06/26  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:زهرا قلیچی زاوه      استاد راهنما :  دکتر عبدالرحمن بهرامی - دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :  کاربرد نمونه برداری تله سوزنی انباشته شده با جاذب XAD2 و کامپوزیت پلی آنیلین در نمونه برداری از نفتالین و فنانترن از نمونه های هوا

زمان :    شنبه 1398/06/23  ساعت 15                            مکان : اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

پایان نامه برای دریافت درجه MPH در رشته مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد

نام دانشجو:دکتر شراره نیک سیر       استاد راهنما :  دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه مصرف اوپیوم با ابتلا به سرطان معده: یک مطالعه مورد-شاهدی

زمان :    دوشنبه 1398/06/25  ساعت 15                            مکان : اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:فهیمه باقری       استاد راهنما :  دکتر بابک معینی - دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی

عنوان پایان نامه :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقادهنده سلامت جنسی در بین زوجین شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی تئوری محور

زمان :    چهارشنبه 1398/06/06  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی

نام دانشجو:حميد سعيدنیا      استاد راهنما :  دکتر اميد کلات پور

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش بر روی زمان واکنش و شاخص میزان بازیابی از خستگی (فیزیکی) در آتش نشان ها

زمان :    یکشنبه 1398/04/23  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی

نام دانشجو:جواد غلامیان      استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :  بررسی ارتباط بین سطح فعالیت فیزیکی، ظرفیت انجام کار فیزیکی، سن فیزیولوژیکی و استرس شغلی با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان امور عمومی دانشکده بهداشت اصفهان

زمان :    دوشنبه 1398/04/17  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت گرايش ارگونومی

نام دانشجو:مریم اسدی      استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر مداخله ارگونومی مشارکتی بر عملکرد ایمنی پرستاران دریکی از بیمارستان‌های بهداشت و درمان صنعت نفت

زمان :    یکشنبه 1398/04/16  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:رضا اسمعیلی      استادان راهنما : دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی -دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک SPAR-H BBN در عملیات پیگرانی شرکت انتقال گاز همدان

زمان :    یکشنبه 1398/04/16  ساعت 15:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی 

نام دانشجو:جواد حسینی                        استاد راهنما : آقای دکتر قدرتاله روشنایی

عنوان پایان نامه : مقایسه روشهای تحلیل دادههای طولی و کاربرد آن در مدل‎سازي  شاخص‌های بهداشتي

زمان :    یکشنبه 1398/02/15  ساعت 11:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت دکترای (PhD) مهندسی بهداشت حرفه­ ای

نام دانشجو: مسعود شفیعی مطلق                      استاد راهنما :  آقای دکتر گلمحمدی

عنوان پایان نامه : برآورد شاخص‌های مواجهه با صدا بر اساس شرایط آکوستیکی و استرین‌های نوروفیزیولوژیک در دفاتر باز اداری به‌منظور کنترل مواجهه شاغلین

زمان :    دوشنبه 1397/10/24  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت دکترای (PhD) مهندسی بهداشت حرفه­ ای

نام دانشجو: طالب عسکری پور                      استاد راهنما : دکتر مجید معتمد زاده

عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر دمای رنگ منابع روشنایی بر هوشیاری و عملکرد شناختی در طول روز  با استفاده از معیارهای ذهنی و عینی

زمان :    دوشنبه 1397/10/03  ساعت 11                            مکان : اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: مهرداد نادری                       استاد راهنما : دکتر امید کلات پور

عنوان پایان نامه :تعیین نیازهای آموزشی تیم پاسخ به شرایط اضطراری با استفاده از آنالیز بحرانیت وظایف و مقایسه با استانداردهای HAZWOPER و NFPA 1001 در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

زمان :         یکشنبه      97/7/29  ساعت :  16                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: جمال احمدپور                    استاد راهنما :  دکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :بررسی شیوع اختلال استفاده آسیب­زا از اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی کشور

زمان :         سه شنبه      97/4/26ساعت :  16                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نام دانشجو: مرضیه اتوگرا   ----   استاد راهنما : خانم دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی  ----  اساتید مشاور :دکتر سید محمد مهدی هزاوه ئی ودکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :  تحلیل اجرای دوره آموزشی زنان باردار و ارائه یک الگو جهت ارتقای آن با استفاده از چارچوب نقشه برداری مداخله

 

زمان :            دوشنبه     97/4/4     ساعت : 10 صبح                                   مکان : سالن کنفرانس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو:صفورا کریمی                        استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام و دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

عنوان پایان نامه :ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق کنترل شرکت صنعتی پتروشیمی کرمانشاه با استفاده از روش های  CREAM گسترده و Bayesian Network  و ارائه راهكارهاي كنترلي مناسب

 

زمان :         یکشنبه      97/3/27   ساعت :  16                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: محمد یوسفی نیر                        استاد راهنما : دکتر علی اکبر فضائلی

عنوان پایان نامه :ارزیابی کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون توبیت در سال 1396

زمان :         دوشنبه      97/4/23           ساعت :  11/30                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: نسترن خائفی                         اساتید راهنما : دکتر رستم گلمحمدی و دکتر محسن علی آبادی

 

عنوان پایان نامه :ارزیابی و ارائه طرح های کنترل صدا در ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری(TBS)همدان

زمان :           دوشنبه     96/12/21             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن آمفی تئاتر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: سمانه سالاری                          اساتید راهنما : دکتر بهرامی   استاد مشاور : دکتر قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :کاربرد روش ریز­­استخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی جهت استخراج و تعیین مقدار سرب ادرار وخون با روش طیف سنجی جذب اتمی

 

زمان :            یکشنبه     96/12/20             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن کنفرانس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

 

نام دانشجو: سعید جعفری                              استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا       اساتید مشاور : دکتر بهرامی و دکتر کاظمیان

عنوان پایان نامه : طراحی و بهینه سازی کاتالیست های نانو ساختاری با پایه جاذب ZIF-8 , و جذب دینامیک ترکیبات آلی فرار در هوا

 

زمان :            یکشنبه     96/12/13             ساعت :  18-16                                   مکان : سالن کنفرانس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو: ناصر فیاضی                              اساتید راهنما : دکتر حمیدی

عنوان پایان نامه : ارزیابی مسائل بهداشتی مدارس شهرستان همدان

 

زمان :            دوشنبه     96/12/2             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن کنفرانس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: فروغ  معزز                                 اساتید راهنما : دکتر رستم گلمحمدی و محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه : ارزیابی مواجهه شغلی با صدا و ارائه راهکارهای کنترلی در یک شرکت تایر­سازی

زمان :            دوشنبه     96/7/10             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن EDC

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری (PhD) بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:جمشید رحیمی                        اساتید راهنما : دکتر رستم گلمحمدی و دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : مطالعه تاثير صداي شغلي بر عملكرد ذهني كاركنان اتاق كنترل

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو : مجید موانیه ای                   اساتید راهنما : دکتر امیر صادقی

عنوان پایان نامه : ارتباط بین استرس شغلی با مشارکت وخلاقیت پرسنل واحدهای بهداشتی شبکه بهداشت و درمان بهار در سال 1395

زمان :           دو شنبه     96/6/27                                        ساعت :  10-9                                مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو : مریم فیض عارفی                   اساتید راهنما : دکتر فرشید قربانی

عنوان پایان نامه : پالایش بخارات voc با استفاده از نانوکامپوزیتMno2/Al2O3/Fe2O3   پوشش شده بر روی زئولیت ZSM-5

زمان :            شنبه     96/6/25                                        ساعت : 10-9                       مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو : قباد احمدی دوست                   اساتید راهنما : دکتر محمد رضا سمر قندی

عنوان پایان نامه : بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید­روی نشانده شده بر روی کربن فعال سنتتیک در حضور دی­اکسید­سریم جهت حذف آنتی بیوتیک سفازولین از محلول­های آبی

زمان :            شنبه     96/6/25                                        ساعت :  12-11                                 مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو : یاسمن پوربخشی                       اساتید راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه :ارزیابی کاربرد روش میکرو استخراج فاز جامد با فیبر سرد (CF-SPME)جهت نمونه‌برداری و استخراج 2 و 5- هگزان‌دی‌ان در ادرار

زمان :            شنبه     96/6/25                                        ساعت :  11-10                                 مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو:میلاد حیدری آرا                       اساتید راهنما :دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر وضعیت شادکامی سالمندان(60 تا 75) سال مراجعه‌کننده به کانون‌های سالمندی شهر همدان؛کاربرد تئوری حمایت اجتماعی

 

زمان :           سه شنبه     96/6/28             ساعت :  6-5                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری (PhD) بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: لیلا تاجیک                         اساتید راهنما :دکتر عبدالرحمان بهرامی و دکتر علیرضا غیاثوند

عنوان پایان نامه : طراحی یک سیستم جدید سردکننده در ريزاستخراج فاز جامد جهت نمونه‌برداری و استخراج ترکیبات فرار در هوا و ادرار

 

زمان :            دوشنبه     96/6/20             ساعت :  12-11                                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری (PhD) بهداشت حرفه ای

 

نام دانشجو: اسماعیل سلیمانی                         استاد راهنما :دکتر عبدالرحمان بهرامی

عنوان پایان نامه :   ارائه يك روش استخراج نوين بر پايه ريز استخراج با جاذب­هاي انباشته به همراه پليمرهاي قالب مولكولي براي تعيين مقدار ترانس،ترانس-موكونيك اسيد و مندليك اسيد از نمونه­ های ادرار

زمان :                   دوشنبه   96/6/20                         ساعت :  11-10                                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : حسین مصطفایی     *         استاد راهنما : دکترسعید بشیریان

عنوان پایان نامه :    بررسی  تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل تصورات تمایلات در پیشگیری از مصرف قلیان در بین دانش آموزان دور دوم متوسطه پسر شهر کرمانشاه

زمان :       یکشنبه   96/3/7*        ساعت :  16    *                                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : حسین مصطفایی     *         استاد راهنما : دکترسعید بشیریان

عنوان پایان نامه :    بررسی  تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل تصورات تمایلات در پیشگیری از مصرف قلیان در بین دانش آموزان دور دوم متوسطه پسر شهر کرمانشاه

زمان :       یکشنبه   96/3/7*        ساعت :  16    *                                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اصغر پایون     *         استاد راهنما : دکتر مجید معتمد زاده،دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :    بررسی  تأثیر مداخلات ارگونومیک در کاهش ریسک فاکتورهای آسیب‌های اسکلتی-عضلانی در یک صنعت تولیدکننده مواد شوینده

زمان :       یکشنبه 96/02/24*        ساعت :  15                       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : فرهاد قمری      *         استاد راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : ارزیابی  کاربرد روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی جهت آماده سازی وتعیین مقدار متابولیتهای ادراری  مواجهه با BTEX 

زمان :       یکشنبه 96/1/27     *        ساعت :  16                      *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : فواد سعیدی      *         استاد راهنما : دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

عنوان پایان نامه :ارزیابی خطر دستگاههای اکسیژن ساز بیمارستان بعثت سنندج به روشهای HAZOP  و What  if

زمان :       یکشنبه 95/11/10     *        ساعت :  15                       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : مهدی اکبرزاده      *         استاد راهنما : دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه :تحلیل پیوستگی ژنتیکی با استفاده از مدل معادلات ساختاری

زمان :       یکشنبه 95/10/5     *        ساعت :  15/5                      *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : راضیه السادات میرمعینی      *         استاد راهنما : دکتر یداله حمیدی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه مهارت ارتباطی با کیفیت زندکی کاری و انگیزش شغلی کارکنان ستادی مراکز بهداتشی شهرستانهای استان همدان

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت :  11                       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : فریبرز نیاستی      *         استاد راهنما : دکتر علی اکبر فضائلی

عنوان پایان نامه :محاسبه هزینه تمام شده خدمات بخش راديولوژي مركز آموزشي و درماني شهيد بهشتي همدان بااستفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در سال 1394

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 15        *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : تقی ربانی       *         استاد راهنما : دکتر یداله حمیدی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه مدیریت دانش با ابعاد فرهنگ سازمانی در معاونت های دانشگاه علوم پزشكي همدان با استفاده از مدل بوکوویتز و ویلیامز

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 9        *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : صادق سرحدی        *         استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه : مطالعه  تاثیر انجام  مداخلات ارگونومیک و حرکات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی-عضلانی و مشکلات بینایی کاربران کامپیوتر ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 13        *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : شیوا رستگاری یکتا         *         استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرات مداخلات ارگونومیک بر کیفیت زندگی کاری آرایشگران زن مبتلا به بیماری وریدی واریسی شهر همدان

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 16        *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سحر حمزه         *         استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه : برآورد فاصله اطمینان نسبت توزیع دو جمله ای با روش های آماری دقیق و تقریبی

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 10        *   مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو :علاالدین محمدی          *         استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک در کاهش بار وارده بر ستون فقرات کمری و عضلات منتخب درگیر با استفاده از نرم افزار3DSSPP در کارخانه لاستیک بارز کردستان

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 14:30          *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : عدنان خدامردای          *         استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :ارزیابی فراوانی تروماهای ناشی از سقوط از درخت گردو در میان باغداران شهرستان تویسرکان و کاهش آنها با مداخله ارگونومیک در قالب طراحی  مجدد کمربند ارگونومی

زمان : دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 13:45          *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اعظم بیابانی           *         استاد راهنما : دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه : بررسي کارایی عملیاتی حفاظهای شنوايي متداول به روش دزیمتری داخل گوش

زمان : یکشنبه 95/6/28     *        ساعت : 16-15          *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سونا چاوشی      *   استاد راهنما : دکتر عبدالمطلب صیدمحمدی

عنوان پایان نامه :بررسی کارایی فرآیندهای UV-LED/TiO2  و UV-LED/ZnO در حذف 2و4 دی کلروفنل از محیط های آبی

زمان : دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 10 صبح         *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : بهرام حقیقی    *   استاد راهنما : دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : برآورد تعداد موارد بیماری و مرگ مرتبط با بیماریهای ناشی از پنوموکوک وهموفیلوس آنفلوانزا در ایران

زمان : یکشنبه 95/6/28     *        ساعت : 10 صبح         *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مهدی حجتی    *   استاد راهنما : دکتر رستم گلمحمدی

عنوان پایان نامه :ارزیابی وارائه طرح كنترلي صدا در واحدهاي كوره قوس الكتريكي وكوره پاتيلي مجتمع فولاد ویان

زمان : یکشنبه 95/6/28    *   ساعت : 17-16       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اعظم محمودی    *   استاد راهنما : دکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :   بررسی چالش­ها و موانع برنامه کنترل دخانیات

زمان : یکشنبه 95/6/28    *   ساعت : 9       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : محمد ونایی تیار    *   استاد راهنما : دکتر رضا شکوهی

عنوان پایان نامه :بررسی کارایی فرایندهای تلفیقی نانو ذرات تترا اکسید منگنز/پراکسید هیدروژن و تترا اکسید منگنز/پراکسی منو سولفات در حذف پلی وینیل الکل از محیط های آبی

زمان : یکشنبه 95/4/27    *   ساعت : 16/5       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : ناهید قبادی    *   استاد راهنما : دکتر محمدرضا سمرقندی و دکتر رضا شکوهی

عنوان پایان نامه :بررسی کارایی فرایند ورمی فیلتراسیون جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی

(مطالعه موردی:بیمارستان آتیه همدان )

زمان : یکشنبه 95/4/27    *   ساعت : 16       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مرتضی بابایی    *   استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه : طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم مرطوب‌سازی و تهویه صنعتی

جهت کنترل ذرات منتشره از واحدهای سنگ‌شکن در یک شرکت معدنی

زمان : شنبه 95/4/12    *   ساعت : 11    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : بهزاد غلامعلیئی    *   استاد راهنما : دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی

عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری خودتنظیمی در افزایش تبعیت دارویی

بیماران مبتلا به دیابت نوع دو ساکن روستاهای شهرستان تویسرکان

زمان : یکشنبه 95/4/6    *   ساعت : 11    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : فاطمه فرخ نشاط     *   استاد راهنما : دکتر علیرضا رحمانی

عنوان پایان نامه :        ارزیابی ریسک بیماریزایی غیر سرطانی فلزات سنگین(روی ،کروم و سرب) در آب آشامیدنی شهر همدان

زمان : یکشنبه 95/3/23    *   ساعت : 16    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : محمد حاجی اکبری      *   استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام و مصطفی میرزایی علی آبادی

عنوان پایان نامه :         ارزیابی خطاهای انسانی در ‏عملیات مین­زدایی با استفاده از تکنیک­های ATHEANA و CREAM

زمان : یکشنبه 95/3/9    *   ساعت : 15    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مریم کاظمی نائینی      *   استاد راهنما : دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه : مقایسه مدل ماشین بردار پشتیبان چند رسته ای با مدل لجستیک چند رسته ای در پیش بینی طبقات یک نوع بیماری مزمن

زمان : چهارشنبه 95/2/29    *   ساعت : 15    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : رویا نجفی وثوق      *   استاد راهنما : دکتر حسین محجوب

عنوان پایان نامه : بررسی مدلهای مختلف تحلیل زمان بقاء رخدادهای بازگشتی در عود بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی

زمان : چهارشنبه 95/2/29    *   ساعت :   16:30     *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سارا زبرجدی       *   استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه : کاربرد مدلهای دوز-پاسخ در تعیین میانه دوز موثر خاکستر استخوان در حذف فلوراید از محلول های آب آشامیدنی

زمان : چهارشنبه 95/2/29    *   ساعت : 16    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : سارا شاه آبادی       *   استاد راهنما : دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مداخلات ارتقای سلامت مبتنی بر شواهد  با استفاده از یک مدل ترکیبی بر

کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در شهر کرمانشاه

زمان : چهارشنبه 95/2/22    *   ساعت : 12- 9 صبح    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : مجید فلاحی             اساتید راهنما : دکتر مجید معتمدزاده  و دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :ارزیابی ذهنی و عینی بار کار فکری در وظایف شغلی و تدوین مدل پیش­ بینی­ بار

کار فکری با استفاده از شاخص­های روانی-فیزیولوژیک

زمان : یکشنبه 95/2/5                   ساعت : 16                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو :  زهرا اسکندری              استاد راهنما : دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای

عنوان پایان نامه :

"بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری تب مالت در دامداران سنتی مناطق روستایی

استان همدان، با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی"

 

زمان : چهارشنبه 94/12/19               ساعت : 17-16                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : حسن سلیمی پارسا              استاد راهنما : دکتر محمد رضا سمرقندی

عنوان پایان نامه :

شناسایی باکتری­های غالب عامل عفونت بیمارستانی و تاثیر کارایی مواد گندزدای متداول در حذف آنها: مطالعه

موردی بیمارستان­های تامین اجتماعی آتیه همدان و غرضی ملایر

 

زمان : یکشنبه 94/12/16               ساعت : 16:30                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : رضا کاظمی              اساتید راهنما : دکتر مجید معتمدزاده  و دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :

بررسي اثرات نوبت­كاري و تقويت نور آبي محيط بر عملكرد شناختي در تعامل انسان-كامپيوتر: مطالعه موردي در

اتاق­هاي كنترل صنايع پتروشيمي

زمان : یکشنبه 94/12/16                   ساعت : 15                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو  : مسعود بهرامی       استاد راهنما : دکترجلال پورالعجل

عنوان پایان نامه : بررسی مصرف سیگار بر ایجاد بیماری اسکلروز ....

زمان : یکشنبه 94/12/9               ساعت : 15                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سید مهدی حسینی      استاد راهنما : دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : تعیین شیوع حالت حاملی نازوفارنکس استرپتوکوک پنومونیه و سروتایپهای شایع آن در ایران...

زمان : یکشنبه 94/12/9               ساعت : 16                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : الهام بگلری نشاط          استاد راهنما :  آقای دکتر هزاوه ای

عنوان پایان نامه : تاثیر آموزش بر ارتقای عملکرد کارکنان پرستاری در زمینه آموزش به بیمار بر اساس

مدل پرسید دربیمارستان های رزن و کبودرآهنگ 

عنوان لاتین:

 

- The effect of training on promoting nurses performance in patient education

 

based on PRECEDE model in hospitals Razan and Kabodrahang.

 

زمان : یکشنبه  94/12/9               ساعت :  18-17                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : احمد سلطانزاده              استاد راهنما : دکتر ایرج محمد فام

عنوان پایان نامه :  پیش بینی حوادث صنعتی با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل علل ریشه ای

(RCA) و مدل­ سازی معادله ساختاری (SEM)

 

 

Industrial Accidents Prediction using Root Cause Analysis (RCA) and

 

Structural Equation Modeling (SEM) Approach; Case Study: MAPNA Group

 

 

زمان : یکشنبه 94/11/25               ساعت : 15                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مژگان حسینی        استاد راهنما : دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی خشونت خانگی و .....

زمان : دوشنبه 94/11/12               ساعت : 10                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : میثم صدیقی همت        استاد راهنما : دکتر رضا شکوهی

عنوان پایان نامه : بررسی کارایی سیستم راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک جهت حذف مواد آلی فاضلاب بیمارستانی

زمان : یکشنبه 94/11/11               ساعت : 16                     مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : حمید پورمند       استاد راهنما : دکتر مصطفی لیلی

عنوان پایان نامه : بررسی کمی و کیفی لجن تصفیه خانه آب شهید بهشتی همدان و امکان سنجی آن جهت مصارف کشاورزی

زمان : یکشنبه 94/11/11               ساعت : 15                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : لیلی تاپاک        استاد راهنما : دکتر حسین محجوب

عنوان پایان نامه : مدل مخاطرات جمعی در ریسکهای رقابتی با استفاده از داده های ریز آرایه

زمان : یکشنبه 94/11/11               ساعت  18-16                     مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سید محمد حسن الحسینی        استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : آنالیز هزینه-سود و ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک پیشنهادی به

روشهای QEC و OWAS و NASA-TLX در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا 

زمان : یکشنبه 94/11/11               ساعت  14 عصر                      مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اعظم صمدی        استاد راهنما : دکتر اکرم کریمی 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مدیریت تغذیه ای در میان مبتلایان به دیابت نوع 2

زمان : دوشنبه 94/4/8               ساعت  9-8 صبح                      مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

--------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : الهام هوشمند        استاد راهنما : دکتر پورالعجل   

عنوان پایان نامه : بررسی احتمال بیماری و مرگ ناشی از ایدز در افراد HIV مثبت: مطالعه متا آنالیز

زمان : یکشنبه 94/3/31               ساعت  12-11 صبح                      مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : فاطمه خسروی راد         استاد راهنما : دکتر محمدفام      

عنوان پایان نامه : ارزیابی و مدیریت ریسک انفجار ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری با استفاده از

روشهای FMEA و FTA  و مدلسازی پیامدهای آن با نرم افزار PHAST

زمان : یکشنبه 94/3/31               ساعت  10 صبح                      مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مرضیه ارجمندیان          استاد راهنما : دکتر حمیدی      

عنوان پایان نامه : بررسی میزان مقبولیت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بین پزشکان عمومی شاغل

در مناطق شهری استان همدان در سال 1393

زمان : یکشنبه 94/3/24    ساعت  17-16 عصر              مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : لیلا ملائی پور           استاد راهنما : دکتر پورالعجل           

عنوان پایان نامه : بررسی بقای طولانی مدت بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز در تهران، ایران از سال 1383 تا 1392

زمان : یکشنبه 94/3/3    ساعت  16-15 عصر              مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سمانه شانه ساز           استاد راهنما : دکتر صمدی            

عنوان پایان نامه : مقایسه کارآیی نانو لوله های چند دیواره MWNTs و نانو لوله های کربنی با پوشش

آنتیموان Sb/MWNTs در حذف bisophenol از محلولهای آبی.

زمان : یکشنبه 94/2/6    ساعت 4/5 عصر              مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

-----------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : سید قوام الدین عطاری           استاد راهنما : دکتر بهرامی            

عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد نانو جاذبهای سنتز شده با تکنیک سل ژل جهت نمونه برداری از ترکیبات

آلی فرار هالوژن دار هوا به روش ریز استخراج فاز جامد

زمان : یکشنبه 94/2/6    ساعت 3/5 عصر              مکان :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : سعید موسوی           استاد راهنما : دکتر محجوب             

عنوان پایان نامه : تحلیل داده های بقاء با استفاده از محاسبات نرم : رویکرد منطق فازی

زمان : پنجشنبه 93/12/21    ساعت 9 صبح              مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : مریم فرهادیان           استاد راهنما : دکتر محجوب             

عنوان پایان نامه : آنالیز بقاء در داده های با ابعاد بالا با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی

زمان : چهارشنبه 93/12/20    ساعت 10/5 صبح                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : هیمن شانازی           استاد راهنما : دکتر سلطانیان              

عنوان پایان نامه : برآورد فراوانی آللی با استفاده از الگوریتم EM در صورت عدم برقراری رابطه هاردی-واینبرگ

زمان : یکشنبه 93/12/17    ساعت 4-3                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اشکان عبدلی           استاد راهنما : دکتر عسگری            

عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد فرایند ازن زنی ساده و ازن زنی کاتالیزوری با کربن اصلاح شده با Fe/Mgo در

حذف مترونیدازول از محلولهای آبی

زمان : یکشنبه 93/12/17    ساعت 5-4               مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : زهره اوجی           استاد راهنما : دکتر بشیریان              

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف در ارتقاء فعالیت فیزیکی پس از زایمان در

 

مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه

 

زمان : یکشنبه 93/12/10    ساعت 6-5                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : سیروس کبودی       استاد راهنما : دکتر هزاوه ای               

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر کاهش خود درمانی در بیماران دیابتی

 

مراجعه کننده به کلینیک مرکزی دیابت شهر کرمانشاه

 

زمان : یکشنبه 93/12/10    ساعت 5-4                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

 

نام دانشجو : خانم مریم فرهادیان

 

عنوان پایان نامه : آنالیز بقا در داده های با ابعاد بالا با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی

 

زمان :  یکشنبه 93/11/26 ساعت 15 الی 16/5                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : زهرا مرادپور                    

 

عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پایش هیدروکربنهای منتشره در هوای مجتمع های پتروشیمی

 

بندر ماهشهر با استفاده از مدل BREIF AND SCALA و  OSHA

 

زمان : یکشنبه 93/11/26    ساعت 11/30                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : مهدی جلالی              استاد راهنما : دکتر بهرامی              استاد مشاور : دکتر محجوب.دکتر بریجانی.دکتر زارع

 

عنوان پایان نامه : بررسی پروفایل ترکیبات فرار در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با غبارات سیلیس و ارتباط آن

 

با پارا مترهای تنفسی با استفاده از روش SPME-GC MS 

 

زمان : دوشنبه 93/11/13    ساعت 11/30                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : علی پور محمدی              استاد راهنما : دکتر صیدمحمدی                استاد مشاور : دکتر عسگری.دکتر صمدی

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر پرسولفات و پریودات فعال شده با نانو ذرات آهن و اشعه فرابنفش در حذف اسید

 

هیومیک از محلولهای آبی

 

زمان : یکشنبه 93/11/12 ساعت 17 الی 18               مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : مطهره جلیلی            استاد راهنما : دکتر بشیریان       استاد مشاور : دکتر کریمی شاهنجرینی.دکتر سلطانیان

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتی بر تئوری شناختی اجتماعی در ارتقاء رفتارهای تغذیه ای

 

زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز

 

زمان :  دوشنبه 93/11/13 ساعت 16 الی17               مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

 

نام دانشجو : خانم محبوبه اسحقی       استاد راهنما : دکتر محمدفام.دکتر باستانی    

 

  استاد مشاور : دکتر گلمحمدی.دکتر ساعی

 

عنوان پایان نامه : بهینه سازی سیستم های عمل کننده در شرایط اضطراری با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی با

 

رویکرد فازی مطالعه موردی : منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی 

 

زمان :  یکشنبه 93/11/12 ساعت 14/5 الی 16                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir