شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨  خانم شهره امدادی

 مربی آموزش بهداشت

 گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان


علائق پژوهشی :پروفایل :                                   
تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم گروه : 08138381646

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 199

ایمیل : sh.emdadi@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan