جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨

 دکتر حسین محجوب

  استاد آمار زیستی
 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

پروفایل :                                   

  •  جوایز و افتخارات 

       

  •  سوابق پژوهشی

 
سابقه تحصیلی

لیسانس:
فوق لیسانس :
دکتری :

تماس :

آدرس:   همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت
تلفن مستقیم :    38380025 

تلفنخانه دانشگاه 38380160-081 داخلی  359
ایمیل:  mahjub@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan