برنامه دروس PhD بهداشت حرفه اي

 

برنامه ترمی دکترای بهداشت حرفه ای

ترم اول

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

جمع

1

 

ارزیابی ریسک

2

0

2

2

 

مهندسی فاکتور های انسانی

2

1

3

3

 

آنالیز دستگاهی

1

1

2

4

 

روشنایی

1

1

2

5

 

مدیریت صنعتی

2

0

2

جمع

8

3

11

ترم دوم

6

 

ایمنی در محیط کار

     1

1

2

7

 

سم شناسی نوین

1

1

2

8

 

نظریه های پالایش هوا

3

0

3

9

 

مکانیک سیالات

2

0

2

10

 

صدا و ارتعاش

1

1

2

 

8

3

11

ترم سوم

11

 

گرمایش، سرمایش و رطوبت

1

1

2

12

 

اپیدمیولوژی بیماریهای ناشی از کار

1/5

0/5

2

13

 

پرتوها

1

1

2

14

 

سمینار

 

2

2

جمع

 

4/5

8

ترم چهارم

15

 

پایان نامه

 

22

22

 

19/5

32/5

52