صفحه اصلی > جلسات دفاع پایان نامه 
جلسات دفاع پایان نامه

جلسه  دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته ارگونومي

نام دانشجو:محمد صادق سهرابي     استادان راهنما :  دکتر رشيد حيدري مقدم، دکتر ايرج محمدفام

عنوان پایان نامه :  مدلسازي مداخلات ارگونومي در شرکت هاي دانش بنيان مستقر در پارک علم و فناوري اصفهان، به منظور کاهش اختلالات اسکلتي عضلاني، افزايش کيفيت زندگي کاري و بهره وري

زمان :   دوشنبه   1400/03/17 ساعت 10    صرفاً به صورت مجازی)

لینک دسترسی آنلاین : http://macroergonomics.ir/thesis

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه  پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:مقصود جعفری نیا     استاد راهنما : دکتر قربان عسگری

عنوان پایان نامه :  تولید کاتالیست ترکیبی بر پایه نانواکسید منیزیم، نانوکربن وگرافیت، بررسی عملکرد وقابلیت استفاده مجدد آن در فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با بستر سیال در حذف سموم دیازینون و آترازین از محلولهای آبی 

زمان :    چهارشنبه   1400/02/22  ساعت 16     صرفاً به صورت مجازی)

لینک دسترسی آنلاین : http://eclass.umsha.ac.ir/health1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه  دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:حسین فرجی آغوزدره     استاد راهنما : دکتر قربان عسگری

عنوان پایان نامه :  بررسی کارآیی فرآیند احیاء پیشرفته (Dithionite/ UVc ) در حذف همزمان نیترات ، کروم(Cr+6) و پنتا کلروفنل از محلولهای آبی با جریان منقطع و پیوسته و بررسی سمیت آب تولیدی با دافنیا مگنا

زمان :    چهارشنبه   1400/02/15  ساعت 10     صرفاً به صورت مجازی)

لینک دسترسی آنلاین : http://eclass.umsha.ac.ir/health1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: ریحانه جشانی نژاد      استاد راهنما : دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه :  بررسی میزان حمله ثانویه در موارد تماس نزدیک بیماران مبتلا به کووید-19 و عوامل موثر بر آن در استان همدان

زمان :    یکشنبه 1400/02/12ساعت 17  ( صرفاً به صورت مجازی)

لینک دسترسی آنلاین : http://eclass.umsha.ac.ir/health1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: ناصر کامیاری      استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه :  مدل رگرسیون بتاپریم افزوده شده در صفر برای داده های غیرمنفی همبسته

زمان :    چهارشنبه 1400/02/01ساعت 16  ( صرفاً به صورت مجازی)

لینک دسترسی آنلاین : http://eclass.umsha.ac.ir/health1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: فاطمه سمیعی      استاد راهنما : دکتر مصطفی لیلی

عنوان پایان نامه :  بررسی ارتباط مواجهه با سموم آفت کش با نشانگرهای باروری، قلبی-متابولیک و سرطان در افراد شاغل در گلخانه های پرورش سبزی و صیفی جات شهرستان همدان 

زمان :    دو شنبه 1400/01/23ساعت 10:30  ( صرفاً به صورت مجازی)

لینک دسترسی آنلاین : http://eclass.umsha.ac.ir/health1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه  پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:حسین فرجی آغوزدره     استاد راهنما : دکتر قربان عسگری

عنوان پایان نامه :  بررسی کارآیی فرآیند احیاء پیشرفته (Dithionite/ UVc ) در حذف همزمان نیترات ، کروم(Cr+6) و پنتا کلروفنل از محلولهای آبی با جریان منقطع و پیوسته و بررسی سمیت آب تولیدی با دافنیا مگنا

زمان :    چهارشنبه   1399/12/27 ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه  دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهره برداری و نگهداری از تأسیسات بهداشتی شهری 

نام دانشجو: نادر شعبانلو     استاد راهنما : دکتر رضا شکوهی 

عنوان پایان نامه :  بررسی کارآیی فرآیند الکتروشیمیایی سه بعدی جهت آبگیری از لجن سیستم هوادهی گسترده با کاربرد روش پاسخ سطح و الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: لجن تصفیه خانه شهر سرکان

زمان :    سه شنبه 1399/12/26 ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه  دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: بهناز علافچی     استاد راهنما : دکتر محجوب

عنوان پایان نامه :  مدل سازی توام داده های بقا چند حالتی و داده های طولی ترتیبی 

زمان :    دوشنبه 1399/12/25 ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه  دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته ارگونومی

نام دانشجو:ندا مهدوی     استاد راهنما : دکتر حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :  طراحی مدل ماکروسکوپیک خستگی عضلانی برای اندام فوقانی کارکنان دارای وظایف دستی 

زمان :    یکشنبه 1399/12/24 ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه MPH مدیریت بحران، بلایا، سوانح و حوادث 

نام دانشجو: زهرا شیواپور      استاد راهنما : دکتر محمدرضا شکوهی

عنوان پایان نامه :  بررسی آمادگی بیماران دیابتی شهر همدان در برابر بلایا در سال 1399  

زمان :    چهارشنبه 1399/12/20ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته HSE

نام دانشجو: مهسا عزیزی نژاد      استاد راهنما : دکتر امیدکلات پور

عنوان پایان نامه :  تعیین و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر سهولت مدیریت عملیات اطفای حریق مخازن اتمسفریک 

زمان :    دو شنبه 1399/12/18ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو: فاطمه سمیعی      استاد راهنما : دکتر مصطفی لیلی

عنوان پایان نامه :  بررسی ارتباط مواجهه با سموم آفت کش با نشانگرهای باروری، قلبی-متابولیک و سرطان در افراد شاغل در گلخانه های پرورش سبزی و صیفی جات شهرستان همدان 

زمان :    دو شنبه 1399/12/18ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: حسن احمدی نیا     استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه :  تعدیل عدم تبعیت در کارآزمایی های بالینی متقاطع با استفاده از متغیرهای پنهان 

زمان :    سه شنبه 1399/12/19 ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو: پرنگ معروفی     استاد راهنما : دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه :  ارزیابی خطر رخداد طغیان های بزرگ ناشی از بیماری سرخک در جمعیت های متأثر از طغیان در سال 2018 میلادی 

زمان :    یکشنبه 1399/12/17 ساعت 16:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو: بهناز علافچی     استاد راهنما : دکتر محجوب

عنوان پایان نامه :  مدل سازی توام داده های بقا چند حالتی و داده های طولی ترتیبی 

زمان :    سه شنبه 1399/12/12 ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته ارگونومی

نام دانشجو:ندا مهدوی     استاد راهنما : دکتر حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :  طراحی مدل ماکروسکوپیک خستگی عضلانی برای اندام فوقانی کارکنان دارای وظایف دستی 

زمان :    یکشنبه 1399/12/10 ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:سمیرا خاموطیان    استاد راهنما : دکتر شکوهی

عنوان پایان نامه :  بررسی بقایای سموم دیازینون کلرپیریفوس و متابولیتهای آنها در گوجه فرنگی گلخانه های شهر همدان در سال 1397 و برآورد شاخص خطر و پیش بینی مدل حذف بقایای سموم مورد مطالعه

زمان :    سه شنبه 1399/12/05 ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه MPH در رشته مدیریت و اصلاحات نظام سلامت 

نام دانشجو:شهریار رسولی    استاد راهنما : دکتر وجیهه رمضانی درح

عنوان پایان نامه :  تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص های عملکردی و میزان رضایت مندی کارکنان بیمارستان شهدای شهر دهلران  

زمان :    چهارشنبه 1399/11/29  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:سعیده مقصودی    استاد راهنما : دکتر حسین محجوب

عنوان پایان نامه :  بسط مدل نیم-مارکوف پنهان برای تحلیل داده های طولی در مدل های تعمیم یافته خطی آمیخته 

زمان :    چهارشنبه 1399/11/29  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته  آمار زیستی

نام دانشجو:ملیحه صفری    استاد راهنما : دکتر قدرت الله روشنایی

عنوان پایان نامه :  برآورد اثر درمان در مطالعات بقا با عدم تبعیت بیماران در حضور ریسک های رقابتی 

زمان :    سه شنبه 1399/11/28  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته  مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:اشرف مظاهری تهرانی    استاد راهنما : دکتر محمدتقی صمدی

عنوان پایان نامه :  بررسی ارتباط مواجهه بیوائروسل ها و آلاینده های آلی فرار مرتبط با مکان های انتقال و دفن پسماند با نشانگرهای التهابی، فاکتورهای خونی، عملکرد سیستم تنفسی و ارزیابی ریسک افراد مواجهه یافته

زمان :    سه شنبه 1399/11/21  ساعت 10:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته  آمار زیستی

نام دانشجو:سمیه قربانی قلی آباد    استاد راهنما : دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه :  تحلیل داده های شمارشی چند سطحی با توزیع دو جمله ای منفی کانوی-ماکسول و کاربرد آن بر داده های سلامت

زمان :    چهارشنبه 1399/11/15  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:اشرف مظاهری تهرانی    استاد راهنما : دکتر محمدتقی صمدی

عنوان پایان نامه :  بررسی ارتباط مواجهه بیوائروسل ها و آلاینده های آلی فرار مرتبط با مکان های انتقال و دفن پسماند با نشانگرهای التهابی، فاکتورهای خونی، عملکرد سیستم تنفسی و ارزیابی ریسک افراد مواجهه یافته

زمان :    دوشنبه 1399/11/13  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:امیرعباس موسعلی     استاد راهنما : دکتر مجید براتی

عنوان پایان نامه :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری کننده از عود مصرف مواد اعتیادآور در بین معتادان مرد: کاربرد رویکرد نقشه نگاری مداخله

زمان :    دوشنبه 1399/11/13  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:آرمین نقی پور     استاد راهنما : دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه :  بررسی عوامل مرتبط با ابتلاء به سرطان معده با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک بیزی شرطی و غیر شرطی

زمان :    سه شنبه 1399/11/07  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته  آمار زیستی

نام دانشجو:حسن احمدی نیا     استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه :  تعدیل اثر عدم تبعیت در کارآزمایی های بالینی متقاطع با استفاده از متغیرهای پنهان

زمان :    چهارشنبه 1399/11/08  ساعت 15:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد بهداشت

نام دانشجو:سید محمود بامروت     استاد راهنما :  دکتر حمیدی

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر ابعاد اقتصادی و مدیریتی نظام سلامت از دیدگاه مدیران نظام پرستاری

زمان :    سه شنبه 1399/09/25  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

لینک دسترسی آنلاین : http://eclass.umsha.ac.ir/health1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته  آمار زیستی

نام دانشجو:سمیه قربانی قلی آبادی    استاد راهنما :  دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه : تحلیل داده های شمارشی چند سطحی با توزیع دو جمله ای منفی کانوی- ماکسول و کاربرد آن بر داده های سلامت 

زمان :    یکشنبه 1399/09/23 ساعت 16(بصورت مجازی )

لینک دسترسی آنلاین : http://eclass.umsha.ac.ir/health1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:سمیرا مرادی     استاد راهنما :  دکتر محمدتقی صمدی

عنوان پایان نامه :  امکان سنجی تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاه طیور همدان

زمان :    دوشنبه 1399/09/24  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

لینک دسترسی آنلاین : http://eclass.umsha.ac.ir/health1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:نگار ساعدی      استاد راهنما :  دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه :  توسعه یک روش بر اساس کاربرد تله سوزی پر شده با جاذب چارچوب فلزی- آلی، جهت نمونه برداری و تعیین مقدار بنزن، تولوئن، اتیل بنزن وزایلن(BTEX) در نمونه های ادرار

زمان :    یکشنبه 1399/08/25  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

لینک دسترسی آنلاین : http://eclass.umsha.ac.ir/health1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی

نام دانشجو:زهرا پشوتن      استاد راهنما :  دکتر فخرالدین قاسمی

عنوان پایان نامه :  تدوین روشی جهت تعیین احتمال خطا‌ی انسانی با رویکرد SLIM

زمان :    شنبه 1399/05/11  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نام دانشجو:خدیجه عزتی رستگار      استاد راهنما : دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه :  تأثیر مداخلات پیشگیری کننده از خشونت به منظور ارتقای سلامت روان در زنان باردار مناطق حاشیه نشین شهر همدان

زمان :    یکشنبه 1399/04/08  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:رزاق رحیم پور      استاد راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : توسعه یک روش استخراج نوین بر پایه روش ریز استخراج با جاذب های انباشته شده به همراه جاذب با چارچوب فلزی-آلی برای تعیین مقدار ترانس ، ترانس موکونیک و مندلیک اسید در نمونه های ادرار

زمان :    یکشنبه 1399/04/01  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشداپیدمیولوژی

نام دانشجو:هادی باقری      استاد راهنما : دکتر زهرا چراغی

عنوان پایان نامه : پیش بینی میزان بروز ماهانه بروسلوزیس در ایران با استفاده از تحلیل سری زمانی و داده کاوی بین سالهای 1388 لغایت 1397

زمان :    دوشنبه 1399/03/26  ساعت 14:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:روح اله پروری      استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه : حذف اتیل بنزن از هوا توسط سیستم تلفیقی پلاسمای غیرحرارتی- فوتوکاتالیست g-C3N4/EM/a-Fe2O3 تحت تابش نور مرئی

زمان :    شنبه 1399/03/24  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه MPH مدیریت اصلاحات و نظام سلامت

نام دانشجو: فریبا امیری     استاد راهنما : دکتر یداله حمیدی

عنوان پایان نامه : بررسی همبستگی بین رتبه اعتباربخشی حوزه بهداشت حرفه ای با حوادث شغلی، کیفیت زندگی کاری و سلامت عمومی پرسنل بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی همدان

زمان :    دوشنبه 1399/02/29  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه MPH مدیریت اصلاحات و نظام سلامت

نام دانشجو: الهه سوری     استاد راهنما : دکتر یداله حمیدی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با آمادگی پذیرش تحول و سطح مشارکت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان 1397

زمان :    دوشنبه 1399/02/29  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: مرضیه عباسی نیا     استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه :  تدوین و ارائه یک رویکرد کنترل خطاهای انسانی مبتنی برتلفیق روش های ارزیابی کمی و کیفی خطاهای انسانی، آنالیز شبکه های اجتماعی با تکیه بر اصول تولید ناب

زمان :    دوشنبه 1399/02/22  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: شیوا سوری     استاد راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : تدوین روشی مبتنی بر نمونه برداری تله سوزنی پر شده با جاذب چارچوب فلزی-آلی، جهت تعیین مقدار بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) و ترکیبات چند حلقه ای آروماتیک (PAHS) در نمونه های هوا

زمان :    شنبه 1399/02/20  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

نام دانشجو: فتانه مریدی     استاد راهنما : دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : بررسی کیفیت داده های ایمن سازی واکسن های پنتاوالان1و MMR2 وبرآورد پوشش آنها در کودکان زیر 7 سال شهرستان خرم آباد طی سال 1397

زمان :    دوشنبه 1399/02/15  ساعت 14                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:زهرا تارین      استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :  بررسی اثر تغییرات هندسی و ساختاری بر عملکرد سیلیکون

زمان :    یکشنبه 1399/01/31  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:پژمان محمدی      استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه : سنتز و بهینه سازی کمپلکس X-SrTiO3/RGO جهت حذف فتوکاتالیستی ترکیبات آلی فرار در نورمرئی و تلفیق آن با پلاسمای غیر حرارتی

زمان :    شنبه 1399/01/30  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

نام دانشجو:بهمن گلزار خجسته      استاد راهنما : دکتر مصطفی لیلی- دکتر علی بیکمرادی

عنوان پایان نامه :  بررسی الزامات و چالش های نظارت و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی در زمینه بهداشت محیط به روش SWOT و ارائه استراتژی های مناسب در شهر همدان، سال 1397

زمان :    یکشنبه 1398/11/27  ساعت 15:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:ناهید نویدجوی      استاد راهنما : دکتر علیرضا رحمانی

عنوان پایان نامه : بررسی کارآیی پیل سوختی میکروبی سه محفظه ای جهت تولید جریان الکتریسیته و حذف ازت آمونیاکی و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی از محیط های آبی

زمان :    یکشنبه 1398/11/27  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

نام دانشجو:محمد کردستانی     استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : ارزیابی و مدیریت ریسک های HSE به روش شاخص خطر وزن شده ایمنی(SWeHI) در پالایشگاه گاز ایلام و ارائه راهکارهای کنترلی مناسب

زمان :    یکشنبه 1398/11/20  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت

نام دانشجو:فاطمه محمدی فاخر     استاد راهنما : دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه : بررسی الگو و عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد مخدر در بین زنان معتاد استان لرستان بر مبنای مدل پرسید

زمان :    یکشنبه 1398/11/13  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

نام دانشجو:زهرا پیرمحمدی     استاد راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : توسعه یک روش استخراج نوین بر پایه ریز استخراج با جاذب های انباشته شده با چارچوب فلزی-آلی برای تعیین مقدار مخلوط ایزمری متیل هیپوریک اسید در نمونه های ادرار

زمان :    دوشنبه 1398/10/23  ساعت 9صبح                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

نام دانشجو:مصطفی پرچمی محمود      استاد راهنما : دکتر امید کلات پور

عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل الزامات و آموزش (TTRAM) در تیم های پاسخ اضطراری آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان

زمان :    یکشنبه 1398/10/22  ساعت 15                             مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی بهداشت محیط

نام دانشجو:موسی حسام      استاد راهنما : دکتر محمد تقی صمدی

عنوان پایان نامه : سنجش آلاینده های آلی فرار (BTEX) در هوای آزاد ، بررسی تأثیر مواجهه بر روی نشانگرهای زیستی و عملکرد سیستم تنفسی و ارزیابی ریسک مواجهه در ساکنین شهر تبریز

زمان :    یکشنبه 1398/10/22  ساعت 10 صبح                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:محسن مهدي‌نيا      استاد راهنما : آقای دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : ارائه چارچوبي براي بهبود عملكرد ايمني بر اساس متغير‌هاي پيش‌بيني كننده آگاهي موقعيّتي

زمان :    یکشنبه 1398/10/08  ساعت 15:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نام دانشجو:نوشین سلیمی      استاد راهنما :  خانم دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی

عنوان پایان نامه : بررسي برنامه ها و سياست هاي موجود در زمينه پيشگيري از خشونت در مدارس و اثر بخشي يك برنامه مداخله اي بر رفتارهاي پرخاشگرانه در دانش آموزان ابتدايي شهر كرمانشاه

زمان :    یکشنبه 1398/09/24  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:اقبال زندکریمی      استاد راهنما :  دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه : برآورد نیرومند در مدل‌سازی توأم داده های همبسته پواسون با صفر زیادی و بقا

زمان :    چهارشنبه 1398/09/06  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

نام دانشجو:فریبا دانشور       استاد راهنما :  دکتر رضاپور

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط با باورها و عملکرد مادران در پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث نوزادان نارس مراجعه کننده به بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان فاطمیه با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی در شهرستان همدان در سال 1398

زمان :    یکشنبه 1398/08/26  ساعت 17                            مکان : سالن اجتماعات دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:فاطمه سروی      استاد راهنما :  دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه : برآورد از نوع GEE برای رگرسیون پواسون تعمیم‌یافته خوشه‌بندی‌شده با صفر انباشته

زمان :    چهارشنبه 1398/08/22  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:محمد مقدسی امیری      استاد راهنما :  دکتر جواد فردمال

عنوان پایان نامه : بسط مدل رگرسیون بردار پشتیبان برای داده های همبسته

زمان :    یکشنبه 1398/08/12  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:سمیه معروفی      استاد راهنما : دکتر علیرضا رحمانی

عنوان پایان نامه : بررسی کارایی فرآیندهای الکترو پرسولفات سه بعدی با کاتالیزور کربن فعال گرانولی در حذف رنگ اسید آبی 113 از محیط¬های آبی

زمان :    دوشنبه 1398/07/22  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ارگونومی

نام دانشجو:سهیلا شریفی      اساتید راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم - دکتر محمد بابا میری

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه مواجهه – پاسخ بین عدم توازن تلاش – پاداش با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران

زمان :    دوشنبه 1398/07/15  ساعت 11:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای

نام دانشجو:ابراهیم درویشی      استاد راهنما : دکتر رستم گلمحمدی

عنوان پایان نامه : مطالعه اثرات غیرشنوایی مواجهه شغلی با ترازهای متوسط صدا بر مبنای روش‌های تحلیل رگرسیونی دز-پاسخ

زمان :    دوشنبه 1398/07/08  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت

نام دانشجو:حسین گودرزی       استاد راهنما : آقای دکتر مجید براتی

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط با تبعیت از رژیم درمانی در بین بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهر بروجرد بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندر

زمان :    چهارشنبه 1398/07/03  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:حدیث چترآبگون       استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه : ساخت شبکه تنظیم بیان ژن با استفاده از شبکه های بیزین

زمان :    چهارشنبه 1398/06/27  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه MPH در رشته مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد

نام دانشجو: دکتر هما سرپوش      استاد راهنما : دکتر یونس محمدی

عنوان پایان نامه : تعیین شیوع اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و بررسی رابطه آن با پیامد درمان در بیماران مبتلا به سل ثبت شده در شهرستان همدان از سال 1390 تا 1396

زمان :    یکشنبه 1398/06/31  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:میترا دوگونچی      استاد راهنما : دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه : طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله‌ای تئوری محور در ارتقای رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی همدان

زمان :    سه شنبه 1398/07/02  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو:بهرام حشمتی      استاد راهنما : دکتر یونس محمدی

عنوان پایان نامه : بررسی روند مرده زایی در ایران طی سالهای 1385 تا 1395

زمان :    دوشنبه 1398/07/01  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو:لیلا مرادی      استاد راهنما : جناب آقای دکترپورالعجل

عنوان پایان نامه : پیشگیری اولیه از سرطان معده با اولویت¬بندی عوامل خطر قابل اجتناب: مطالعه مرور ساختار یافته و متاآنالیز چند عاملی

زمان :    دوشنبه 1398/07/01  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت

نام دانشجو:مریم بخشی نیا       استاد راهنما :  دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه : بررسي عوامل مرتبط با انجام فعاليت فيزيكي در بين دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر اليگودرز براساس مدل بزنف

زمان :    سه شنبه 1398/06/26  ساعت 17                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:رضا آقابابایی طالخونچه       استاد راهنما :  آقای دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :  حذف کاتالیستی دی اکسید نیتروژن توسط نانو ذرات نیکل- پلاتین حمایت شده بر روی نانو لوله‌های کربنی چند دیواره

زمان :    شنبه 1398/06/30  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت محیط

نام دانشجو:انسیه کمیجانی       استادان راهنما :  دکتر قربان عسگری - دکتر محمد خزایی

عنوان پایان نامه :  ارائه شاخص جدید ارزیابی کیفیت آبهای بطری شده و طراحی نرم افزار تعیین شاخص کیفیت آب بطری شده

زمان :    یکشنبه 1398/06/31  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:سیده طاهره نوع پسنداصیل       استاد راهنما :  خانم دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر رفتارهاي پیشگیری از غرق شدگی در دانش آموزان دوره اول متوسطه ، با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دراستان گیلان، سال 1397

زمان :    یکشنبه 1398/06/24  ساعت 17                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:شیوا سپهری       استاد راهنما :  دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه :  بررسی اثرات مواجهه همزمان صدا و شرایط دمایی بر عملکرد شناختی، پاسخ های فیزیولوژیکی و آسایش محیطی در شرایط آزمایشگاهی

زمان :    سه شنبه 1398/06/26  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:مرضیه شیری       استاد راهنما :  دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه :  اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر اضطراب و استرس زنان باردار حاشیه شهر همدان

زمان :    سه شنبه 1398/06/26  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:زهرا قلیچی زاوه      استاد راهنما :  دکتر عبدالرحمن بهرامی - دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :  کاربرد نمونه برداری تله سوزنی انباشته شده با جاذب XAD2 و کامپوزیت پلی آنیلین در نمونه برداری از نفتالین و فنانترن از نمونه های هوا

زمان :    شنبه 1398/06/23  ساعت 15                            مکان : اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

پایان نامه برای دریافت درجه MPH در رشته مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد

نام دانشجو:دکتر شراره نیک سیر       استاد راهنما :  دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه مصرف اوپیوم با ابتلا به سرطان معده: یک مطالعه مورد-شاهدی

زمان :    دوشنبه 1398/06/25  ساعت 15                            مکان : اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:فهیمه باقری       استاد راهنما :  دکتر بابک معینی - دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی

عنوان پایان نامه :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقادهنده سلامت جنسی در بین زوجین شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی تئوری محور

زمان :    چهارشنبه 1398/06/06  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی

نام دانشجو:حميد سعيدنیا      استاد راهنما :  دکتر اميد کلات پور

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش بر روی زمان واکنش و شاخص میزان بازیابی از خستگی (فیزیکی) در آتش نشان ها

زمان :    یکشنبه 1398/04/23  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی

نام دانشجو:جواد غلامیان      استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :  بررسی ارتباط بین سطح فعالیت فیزیکی، ظرفیت انجام کار فیزیکی، سن فیزیولوژیکی و استرس شغلی با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان امور عمومی دانشکده بهداشت اصفهان

زمان :    دوشنبه 1398/04/17  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت گرايش ارگونومی

نام دانشجو:مریم اسدی      استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر مداخله ارگونومی مشارکتی بر عملکرد ایمنی پرستاران دریکی از بیمارستان‌های بهداشت و درمان صنعت نفت

زمان :    یکشنبه 1398/04/16  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:رضا اسمعیلی      استادان راهنما : دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی -دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک SPAR-H BBN در عملیات پیگرانی شرکت انتقال گاز همدان

زمان :    یکشنبه 1398/04/16  ساعت 15:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی 

نام دانشجو:جواد حسینی                        استاد راهنما : آقای دکتر قدرت‎اله روشنایی

عنوان پایان نامه : مقایسه روش‎های تحلیل دادههای طولی و کاربرد آن در مدل‎سازي  شاخص‌های بهداشتي

زمان :    یکشنبه 1398/02/15  ساعت 11:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت دکترای (PhD) مهندسی بهداشت حرفه­ ای

نام دانشجو: مسعود شفیعی مطلق                      استاد راهنما :  آقای دکتر گلمحمدی

عنوان پایان نامه : برآورد شاخص‌های مواجهه با صدا بر اساس شرایط آکوستیکی و استرین‌های نوروفیزیولوژیک در دفاتر باز اداری به‌منظور کنترل مواجهه شاغلین

زمان :    دوشنبه 1397/10/24  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت دکترای (PhD) مهندسی بهداشت حرفه­ ای

نام دانشجو: طالب عسکری پور                      استاد راهنما : دکتر مجید معتمد زاده

عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر دمای رنگ منابع روشنایی بر هوشیاری و عملکرد شناختی در طول روز  با استفاده از معیارهای ذهنی و عینی

زمان :    دوشنبه 1397/10/03  ساعت 11                            مکان : اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: مهرداد نادری                       استاد راهنما : دکتر امید کلات پور

عنوان پایان نامه :تعیین نیازهای آموزشی تیم پاسخ به شرایط اضطراری با استفاده از آنالیز بحرانیت وظایف و مقایسه با استانداردهای HAZWOPER و NFPA 1001 در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

زمان :         یکشنبه      97/7/29  ساعت :  16                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: جمال احمدپور                    استاد راهنما :  دکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :بررسی شیوع اختلال استفاده آسیب­زا از اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی کشور

زمان :         سه شنبه      97/4/26ساعت :  16                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نام دانشجو: مرضیه اتوگرا   ----   استاد راهنما : خانم دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی  ----  اساتید مشاور :دکتر سید محمد مهدی هزاوه ئی ودکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :  تحلیل اجرای دوره آموزشی زنان باردار و ارائه یک الگو جهت ارتقای آن با استفاده از چارچوب نقشه برداری مداخله

 

زمان :            دوشنبه     97/4/4     ساعت : 10 صبح                                   مکان : سالن کنفرانس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو:صفورا کریمی                        استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام و دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

عنوان پایان نامه :ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق کنترل شرکت صنعتی پتروشیمی کرمانشاه با استفاده از روش های  CREAM گسترده و Bayesian Network  و ارائه راهكارهاي كنترلي مناسب

 

زمان :         یکشنبه      97/3/27   ساعت :  16                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: محمد یوسفی نیر                        استاد راهنما : دکتر علی اکبر فضائلی

عنوان پایان نامه :ارزیابی کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون توبیت در سال 1396

زمان :         دوشنبه      97/4/23           ساعت :  11/30                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: نسترن خائفی                         اساتید راهنما : دکتر رستم گلمحمدی و دکتر محسن علی آبادی

 

عنوان پایان نامه :ارزیابی و ارائه طرح های کنترل صدا در ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری(TBS)همدان

زمان :           دوشنبه     96/12/21             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن آمفی تئاتر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: سمانه سالاری                          اساتید راهنما : دکتر بهرامی   استاد مشاور : دکتر قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :کاربرد روش ریز­­استخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی جهت استخراج و تعیین مقدار سرب ادرار وخون با روش طیف سنجی جذب اتمی

 

زمان :            یکشنبه     96/12/20             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن کنفرانس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

 

نام دانشجو: سعید جعفری                              استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا       اساتید مشاور : دکتر بهرامی و دکتر کاظمیان

عنوان پایان نامه : طراحی و بهینه سازی کاتالیست های نانو ساختاری با پایه جاذب ZIF-8 , و جذب دینامیک ترکیبات آلی فرار در هوا

 

زمان :            یکشنبه     96/12/13             ساعت :  18-16                                   مکان : سالن کنفرانس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو: ناصر فیاضی                              اساتید راهنما : دکتر حمیدی

عنوان پایان نامه : ارزیابی مسائل بهداشتی مدارس شهرستان همدان

 

زمان :            دوشنبه     96/12/2             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن کنفرانس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: فروغ  معزز                                 اساتید راهنما : دکتر رستم گلمحمدی و محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه : ارزیابی مواجهه شغلی با صدا و ارائه راهکارهای کنترلی در یک شرکت تایر­سازی

زمان :            دوشنبه     96/7/10             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن EDC

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری (PhD) بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:جمشید رحیمی                        اساتید راهنما : دکتر رستم گلمحمدی و دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : مطالعه تاثير صداي شغلي بر عملكرد ذهني كاركنان اتاق كنترل

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو : مجید موانیه ای                   اساتید راهنما : دکتر امیر صادقی

عنوان پایان نامه : ارتباط بین استرس شغلی با مشارکت وخلاقیت پرسنل واحدهای بهداشتی شبکه بهداشت و درمان بهار در سال 1395

زمان :           دو شنبه     96/6/27                                        ساعت :  10-9                                مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو : مریم فیض عارفی                   اساتید راهنما : دکتر فرشید قربانی

عنوان پایان نامه : پالایش بخارات voc با استفاده از نانوکامپوزیتMno2/Al2O3/Fe2O3   پوشش شده بر روی زئولیت ZSM-5

زمان :            شنبه     96/6/25                                        ساعت : 10-9                       مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو : قباد احمدی دوست                   اساتید راهنما : دکتر محمد رضا سمر قندی

عنوان پایان نامه : بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید­روی نشانده شده بر روی کربن فعال سنتتیک در حضور دی­اکسید­سریم جهت حذف آنتی بیوتیک سفازولین از محلول­های آبی

زمان :            شنبه     96/6/25                                        ساعت :  12-11                                 مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو : یاسمن پوربخشی                       اساتید راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه :ارزیابی کاربرد روش میکرو استخراج فاز جامد با فیبر سرد (CF-SPME)جهت نمونه‌برداری و استخراج 2 و 5- هگزان‌دی‌ان در ادرار

زمان :            شنبه     96/6/25                                        ساعت :  11-10                                 مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو:میلاد حیدری آرا                       اساتید راهنما :دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر وضعیت شادکامی سالمندان(60 تا 75) سال مراجعه‌کننده به کانون‌های سالمندی شهر همدان؛کاربرد تئوری حمایت اجتماعی

 

زمان :           سه شنبه     96/6/28             ساعت :  6-5                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری (PhD) بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: لیلا تاجیک                         اساتید راهنما :دکتر عبدالرحمان بهرامی و دکتر علیرضا غیاثوند

عنوان پایان نامه : طراحی یک سیستم جدید سردکننده در ريزاستخراج فاز جامد جهت نمونه‌برداری و استخراج ترکیبات فرار در هوا و ادرار

 

زمان :            دوشنبه     96/6/20             ساعت :  12-11                                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved