.::به وب سایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید::.
صفحه اصلی > گروههای آموزشي > گروه مهندسی بهداشت محیط > امکانات گروه > آزمایشگاهها >  آزمايشگاه مواد زائد جامد  
آزمايشگاه مواد زائد جامد

آزمايشگاه مواد زائد جامد

سرپرست: دکتر محمد تقي صمدي

کارشناس: مهندس حميد رضا احساني

تلفن 8-8276295 داخلي:184

 

 

 

تجهيزات آزمايشگاه: 

 

آزمايشگاه مواد زايد جامد

رديف

نام دستگــاه

كارخانه سازنده

تعداد

1

دستگاه زباله سوز

ايران

2

2

هدايت سنج

Hanna

1

3

ترازوساتريوس

Germany

1

4

فور انكوباتور

Iran

1

5

فور انكوباتور بزرگ

Iran

1

6

همزن الكتريكي

Hanna

1

7

PH  متر

Hana

1

8

پمپ خلأ

Iran

1

9

دستگاه سانتريفوژ

China

1

10

هات پليت

Iran

1

11

همزن مغناطيسي

Hanna

1

12

دستگاه آسياب

Iran

1

13

بن ماري

Iran

1

14

دستگاه آب مقطر گيري

Iran

1

15

كوره الكتريكي

Iran

1

16

ميكروسكپ

Ziess -Germany

1

17

سيستم  كجلدال

Iran

2

18

اجاق سوكسله

Iran

2

19

سيستم مبرد

Germany

3

20

انواع وسايل شييشه اي آزمايشگاهي

كشورهاي مختلف

 

21

باسكول

ايراني

1

22

ترازوي كفه اي بزرگ

ايراني

1

23

تابوره آزمايشگاهي

ايراني

10

24

هودآزمايشگاهي

ايراني

1

25

دستگاه آب مقطر گيري دي يونيزه

آمريکا

1

26

اسپکتروفوتومتر UV-VIS

ژاپن

1

 

توانمندي ها:

1)      آناليز کليه فاکتورهاي شيميايي و فيزيکي مواد زائد جامد

2)      ارائه مشاوره و طراحي سيستم هاي مختلف جمع آوري و انتقال زباله هاي شهري و روستايي

3)      ارائه مشاوره و طراحي سيستم هاي دفع زباله هاي شهري و صنعتي از قبيل دفن، سوزاندن، کمپوست، بيوگاز و ...

4)      ارائه مشاوره و طراحي سيستم دفع زباله هاي بيمارستاني و صنعتي

5)      ارائه مشاوره در زمينه بهينه سازي زباله هاي بيمارستاني

6)     اجراي طرح هاي تحقيقاتي

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir