دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

دکترحسین محجوب

استاد آمار زیستی
گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت همدان
علائق پژوهشی :

پروفایل :                                  تماس :

آدرس:   همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت
تلفن مستقیم :    38380025 

تلفنخانه دانشگاه 38380160-081 داخلی  359
ایمیل:  mahjub@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan