دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

دکتر قدرت اله روشنایی

دانشیار آمار زیستی
گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

Lifetime data 

Longitudinal data analysis

پروفایل :                                   
تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت
تلفن : 38380090  داخلی  15
ایمیل: gh.roshanaei@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan