چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧

دکتر مصطفی لیلی

 دانشیار مهندسی بهداشت محیط

  گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت همدان


علائق پژوهشی :
مهندسی محیط زیست

مهندسی آب و فاضلاب

مدیریت مواد زائد جامد

مهندسی کنترل آلودگی هوا


پروفایل :                                                تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم : 08138381641

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 360

ایمیل : m.leili@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan