دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای

استاد آموزش بهداشت

گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

 Health Education

Health Promotion


پروفایل :                                   تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم : 08138381642

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 384

ایمیل : hazavehei@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan