دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

دکتر بابک معینی

دانشیار آموزش بهداشت

گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :پروفایل :                                   

تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم : 08138381642

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 389

ایمیل : babak-meini@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan